Menu

ZAPOSLUJEMO!


Stilles d.o.o. med svoje vrste vabi nove sodelavce za delovna mesta:

1. VODJA PROJEKTOV

Opis del:

 •  Načrtovanje projektov
  -Pridobivanje informacij o potencialnih projektih oz. naročnikih in izvajanje ostalih aktivnosti za pospeševanje prodaje.
  -Sodelovanje pri pripravi idejnih zasnov projektov.
  -Priprava ponudb in tenderske dokumentacije, sodelovanje pri komercialnih razgovorih z naročniki.
  -Koordinacija dela za pripravo vzorcev oz. vzorčnih sob.
  -Sprotno poročanje nadrejenim.
 • Organizacija projektov
  -Priprava osnutkov pogodb z naročniki in podizvajalci.
  -Sodelovanje pri izboru podizvajalcev.
  -Posredovanje ustreznih informacij pri pripravi delavniških risb in načrtov.
  -Zagotavljanje podatkov za pripravo proizvodnega plana.
  -Zagotavljanje podatkov za organizacijo nabavnega procesa in logistike.
  -Sprotno poročanje nadrejenim.
 • Vodenje in nadzor izvedbe projektov
  -Koordinacija internih izvedbenih aktivnosti (operativna priprava dela, planska služba, nabava in logistika).
  -Koordinacija eksternih izvedbenih aktivnosti (podizvajalci, ostali izvajalci na gradbišču).
  -Sodelovanje pri kontroli kvalitete izdelkov.
  -Stroškovno upravljanje projekta.
  -Sodelovanje pri primopredajah projektov.
  -Priprava končnega obračuna.
  -Izdelava končnega poročila o izvedbi projekta.
  -Sprotno poročanje nadrejenim.
 • Poprodajne aktivnosti
  -Reševanje reklamacij.
  -Finančna izterjava.
 • Splošno
  -Identifikacija potencialnih podizvajalcev in sodelovanje pri razvoju podizvajalcev.
  -Sodelovanje na sejmih.
  -Odgovornost za prenos znanja, izkušenj in informacij znotraj podjetja.
  -Dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • Visokošolsko ali izjemoma višješolska izobrazba lesarske oz. druge ustrezne smeri;
 • 5 let izkušenj na delovnih mestih vodenja projektov hotelskega inženiringa;
 • znanje hrvaškega in angleškega jezika oz. nemškega jezika;
 • poznavanje MS okolja, Autocada in delo z internetom,
 • vozniški izpit B kategorije;
 • veliko flexibilnost in ciljno usmerjenost;

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesece
 • stimulativno nagrajevanje

2. ASISTENT VODJE PROJEKTOV

Opis del:

 • priprava vseh elementov za izdelavo prodajnih ponudb (obvladovanje in urejanje kalkulacijske baze),
 • pridobivanje ponudb podizvajalcev in dobaviteljev za predmetni projekt,
 • sodelovanje in zastopanje interesov družbe na koordinacijskih sestankih na gradbiščih,
 • sodelovanje pri pripravi terminskih planov izvajanja del, kontrola izvedbe del skladno s terminskimi plani ter predlog korektivnih ukrepov,
 • projektno vodenje in kontrola kvalitete na objektu, komunikacija z gradbiščem, proizvodnjo ter vodjo projekta,
 • organizacija logistike za projekt,
 • vodenje montažnih ekip na terenu,
 • vodenje in koordiniranje montaž,
 • priprava rednih poročil o poteku montaže ter predlog korektivnih ukrepov v primeru odklonov,
 • priprava dokumentacije za obračun in primopredajo projektov,
 • skrb za izvajanje potrebnih ukrepov za varstvo pri delu na gradbiščih za ekipe, za katere je zadolžen,
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju, dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko, višješolsko oz. srednješolsko izobrazbo lesarske smeri oz. druge ustrezne smeri;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu oz. sodelovanja pri inženiring projektih,
 • znanje angleškega jezika,
 • poznavanje MS okolja; Autocada;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • visoko flexibilnost in ciljno usmerjenost

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
 • stimulativno nagrajevanje;

3. KOMERCIALIST NABAVE ZA PODROČJE KOVIN

Opis delovnega mesta:

 • izvajanje nabavnega procesa materialov, storitev in kooperacij,
 • skrb za kvaliteto dobavljenih materialov in pravočasnost dobav,
 • iskanje alternativnih materialov in substitutov za proizvodni proces,
 • iskanje alternativnih dobaviteljev materialov, storitev in kooperacij,
 • delo na terenu pri kooperantih – kontrola kakovosti,
 • spremljanje novosti in sprememb na področju ponudbe dobaviteljev in tozadevno obveščanje ostalih služb,
 • zniževanje stroškov nabavnega procesa,
 • sodelovanje z drugimi zaposlenimi v nabavni službi in ostalih službah,
 • obdelava faktur,
 • odgovorno upravljanje z zalogami,
 • sodelovanje pri izdelavi kalkulacij/ponudb za inženiring projekte,
 • sodelovanje pri pripravi budžet planov inženiring projektov,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • srednješolsko, višješolsko oz. visokošolsko izobrazbe strojne oz. sorodne smeri;
 • 5 let delovnih izkušenj na področju nabave (INOX, medenina, kovina);
 • dobro poznavanje materialov, obdelav in dobaviteljev za področje INOX, medenina, kovina;
 • dobro poznavanje tehnoloških postopkov obdelave INOX, medenine, kovine, ki so podlaga za nadzor kvalitete pri kooperantih;
 • znanje hrvaškega in angleškega jezika oz. nemškega jezika;
 • sposobnost pogajanj;
 • veliko flexibilnost in ciljno usmerjenost;

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev
 • stimulativno nagrajevanje

4. NADZORNIK DEL NA GRADBIŠČU V TUJINI

Opis delovnega mesta:

 • sodelovanje in zastopanje interesov družbe na koordinacijskih sestankih na gradbiščih
 • sodelovanje pri pripravi terminskih planov izvajanja del ter kontrola izvedbe del skladno s terminskimi plani ter predlog korektivnih ukrepov
 • kontrola kvalitete preddel na objektu
 • kontrola del izvedenih s strani matične družbe na objektu
 • komunikacija z gradbiščem, proizvodnjo ter vodjo projekta
 • organizacija logistike za projekt
 • vodenje in koordiniranje montaž na terenu
 • priprava rednih poročil o poteku montaže ter predlog korektivnih ukrepov v primeru odklonov
 • priprava dokumentacije za obračun in primopredajo projektov
 • skrb za izvajanje potrebnih ukrepov za varstvo pri delu na gradbiščih za ekipe, za katere je zadolžen
 • dela po navodilih nadrejenega

Pričakujemo:

 • višješolsko izobrazbo gradbene smeri oz. lesarske smeri
 • 5 let delovnih izkušenj na področju operativnega vodenja gradbišča oz. večjih zaključenih celot
 • znanje angleškega in srbohrvaškega jezika
 • poznavanje MS okolja

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesece
 • stimulativno nagrajevanje

5. MIZAR

Opis delovnega mesta:

 • uporaba dokumentacije (načrti, kosovnice, prirezovalne liste, sestavnice,…)
 • delo na lesnoobdelovalnih strojih
 • nastavitve lesnoobdelovalnih strojev
 • sestava elementov v sklope (lepljenje, vijačenje)
 • brušenje in posnemanje robov
 • montaža izdelkov
 • embaliranje izdelkov
 • montaža izdelkov na terenu
 • avtokontrola
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju
 • dela po navodilih nadrejenega

Pričakujemo:

 • stopnjo izobrazbe lesarske smeri
 • najmanj 2 leti  delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu
 • znanje branja proizvodne dokumentacije in načrtov
 • poznavanje dela na lesnoobdelovalnih strojih
 • izkušnje z montažami na terenu

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece
 • stimulativno nagrajevanje

6. LAKIRAR

Opis delovnega mesta:

 • površinska obdelava lesa (luženje, temeljno lakiranje, brušenje laka
 • patiniranje, končno lakiranje, retuširanje) polizdelkov in izdelkov
 • mešanje lužil in lakov po navodilih
 • nastavitev vseh potrebnih parametrov pred površinsko obdelavo
 • transport obdelovancev med procesom površinske obdelave
 • kontrola kvalitete površinske obdelave glede na vzorec
 • dela po navodilih nadrejenega

Pričakujemo:

 • IV. oziroma III. stopnjo izobrazbe lesarske smeri
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu
 • poznavanje tehnik površinske obdelave v pohištveni industriji
 • poznavanje površinskih materialov v pohištveni industriji
 • občutek za estetiko
 • osnovno branje proizvodne dokumentacije

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece
 • stimulativno nagrajevanje

7. OPERATER NA CNC

Opis delovnega mesta:

 • programiranje CNC strojev
 • nadzor in upravljanje CNC strojev
 • nastavitev stroja in rezilnega orodja pred obratovanjem
 • obvladovanje in izvajanje tehnik strojne obdelave lesa
 • redno dnevno vzdrževanje in mazanje CNC strojev
 • avtokontrola
 • dela po navodilih nadrejenega

Pričakujemo:

 • V. stopnjo izobrazbe lesarske smeri
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu
 • poznavanje osnov programiranja CNC strojev
 • poznavanje lesarske proizvodnje

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece
 • stimulativno nagrajevanje

8. KONSTRUKTOR

Opis delovnega mesta:

 • sodelovanje z arhitekti in vodji projektov v projektnem timu,
 • meritve na objektu,
 • izdelava konstrukcijskih načrtov in tolmačenje načrtov,
 • izdelava razpisne dokumentacije (prirezovalna lista, izdajnice, …),
 • izbira materialov in definiranje potreb po materialih za nabavno službo,
 • spremljanje in nadzor izdelave opreme v proizvodnji,
 • dajanje navodil montažnim skupinam na objektu,
 • kontrola izvedbe gradbenih del ostalih izvajalcev na objektu,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • univerzitetno oz. visokošolsko strokovno izobrazbo lesarske oz. sorodne smeri;
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • poznavanje vsaj enega CAD programa za risanje,
 • poznavanje osnov tehničnega risanja,
 • poznavanje konstrukcij izdelkov v lesarstvu,
 • poznavanje tehnologije izdelave izdelkov.

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesece
 • stimulativno nagrajevanje

***

V kolikor ste se odločili na poslovni poti poiskati novo priložnost v okolju, ki ceni samostojnost in samoiniciativen doprinos posameznika in imate zahtevane kvalifikacije, vas vabimo, da se čimprej predstavite s svojimi osnovnimi podatki v obliki življenjepisa, ki ga pošljete na naslov: Stilles d.o.o., Savska cesta 13, 8290 Sevnica ali e-pošto: kadrovska@stilles.si, s pripisom imena delovnega mesta za katerega kandidirate »VODJA PROJEKTOV« , »ASISTENT VODJE PROJEKTOV« , »KOMERCIALIST NABAVE«, »NADZORNIK NA GRADBIŠČU«, »MIZAR«, »LAKIRAR« ali »OPERATER NA CNC«, »KONSTRUKTOR« – odvisno za katero mesto kandidirate. Življenjepisu priložite tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev (spričevalo).