Menu

ZAPOSLUJEMO!


Stilles d.o.o. med svoje vrste vabi nove sodelavce za delovna mesta:

1. VODJA PROJEKTOV

Opis delovnega mesta:

1. Načrtovanje projektov

 • Pridobivanje informacij o potencialnih projektih oz. naročnikih in izvajanje ostalih aktivnosti za pospeševanje prodaje.
 • Sodelovanje pri pripravi idejnih zasnov projektov.
 • Priprava ponudb in tenderske dokumentacije, sodelovanje pri komercialnih razgovorih z naročniki.
 • Koordinacija dela za pripravo vzorcev oz. vzorčnih sob.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

2. Organizacija projektov

 • Priprava osnutkov pogodb z naročniki in podizvajalci.
 • Sodelovanje pri izboru podizvajalcev.
 • Posredovanje ustreznih informacij pri pripravi delavniških risb in načrtov.
 • Zagotavljanje podatkov za pripravo proizvodnega plana.
 • Zagotavljanje podatkov za organizacijo nabavnega procesa in logistike.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

3. Vodenje in nadzor izvedbe projektov

 • Koordinacija internih izvedbenih aktivnosti (operativna priprava dela, planska služba, nabava in logistika).
 • Koordinacija eksternih izvedbenih aktivnosti (podizvajalci, ostali izvajalci na gradbišču).
 • Sodelovanje pri kontroli kvalitete izdelkov.
 • Stroškovno upravljanje projekta.
 • Sodelovanje pri primopredajah projektov.
 • Priprava končnega obračuna.
 • Izdelava končnega poročila o izvedbi projekta.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

4. Poprodajne aktivnosti

 • Reševanje reklamacij.
 • Finančna izterjava.

5. Splošno

 • Identifikacija potencialnih podizvajalcev in sodelovanje pri razvoju podizvajalcev.
 • Sodelovanje na sejmih.
 • Odgovornost za prenos znanja, izkušenj in informacij znotraj podjetja.
 • Dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko ali izjemoma višješolska izobrazba lesarske oz. druge ustrezne smeri;
 • 5 let izkušenj na delovnih mestih vodenja projektov hotelskega inženiringa;
 • znanje hrvaškega in angleškega jezika oz. nemškega jezika;
 • poznavanje MS okolja, Autocada in delo z internetom,
 • vozniški izpit B kategorije;
 • veliko flexibilnost in ciljno usmerjenost;

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesecev.
 • stimulativno nagrajevanje;

2. ASISTENT VODJE PROJEKTOV

Opis delovnega mesta:

 • priprava vseh elementov za izdelavo prodajnih ponudb (obvladovanje in urejanje kalkulacijske baze),
 • pridobivanje ponudb podizvajalcev in dobaviteljev za predmetni projekt,
 • sodelovanje in zastopanje interesov družbe na koordinacijskih sestankih na gradbiščih,
 • sodelovanje pri pripravi terminskih planov izvajanja del ter kontrola izvedbe del skladno s terminskimi plani ter predlog korektivnih ukrepov,
 • projektno vodenje in kontrola kvalitete na objektu,
 • komunikacija z gradbiščem, proizvodnjo ter vodjo projekta,
 • organizacija logistike za projekt,
 • vodenje montažnih ekip na terenu,
 • vodenje in koordiniranje montaž,
 • priprava rednih poročil o poteku montaže ter predlog korektivnih ukrepov v primeru odklonov,
 • priprava dokumentacije za obračun in primopredajo projektov,
 • skrb za izvajanje potrebnih ukrepov za varstvo pri delu na gradbiščih za ekipe, za katere je zadolžen,
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko, višješolsko oz. srednješolsko izobrazbo lesarske, gradbene oz. druge ustrezne smeri;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu oz. sodelovanja pri inženiring projektih,
 • znanje angleškega jezika oz. nemškega jezika,
 • poznavanje MS okolja; Autocada;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • visoko flexibilnost in ciljno usmerjenost

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev
 • stimulativno nagrajevanje

3. KOMERCIALIST NABAVE

Opis delovnega mesta:

 • izvajanje nabavnega procesa materialov, storitev in kooperacij,
 • skrb za kvaliteto dobavljenih materialov in pravočasnost dobav,
 • iskanje alternativnih materialov in substitutov za proizvodni proces,
 • iskanje alternativnih dobaviteljev materialov, storitev in kooperacij,
 • spremljanje novosti in sprememb na področju ponudbe dobaviteljev in tozadevno obveščanje ostalih služb,
 • zniževanje stroškov nabavnega procesa,
 • sodelovanje z drugimi zaposlenimi v nabavni službi in ostalih službah, prioritetna je podpora prodajni službi pri pripravi prodajnih ponudb,
 • obdelava faktur,
 • odgovorno upravljanje z zalogami,
 • sodelovanje pri izdelavi kalkulacij/ponudb za inženiring projekte,
 • sodelovanje pri pripravi budžet planov inženiring projektov,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko ali izjemoma višješolsko izobrazbo lesarske, strojne oz. elektro smeri;
 • 2 leti delovnih izkušenj v nabavnem oddelku podjetja, ki se ukvarja z inženiringom;
 • znanje hrvaškega in angleškega jezika oz. nemškega jezika;
 • veliko flexibilnost in ciljno usmerjenost;

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3. mesecev
 • stimulativno nagrajevanje

4. REFERENT NABAVE

Opis delovnega mesta:

 • izvajanje nabavnega procesa materialov, storitev in kooperacij,
 • zbiranje podatkov in vodenje ustreznih evidenc za projekte,
 • obdelava faktur,
 • administrativna opravila,
 • dela po navodilih nadrejenega,

Pričakujemo:

 • srednješolsko oz. višješolsko izobrazbo ustrezne smeri;
 • 1 leto delovnih izkušenj v nabavnem ali prodajnem procesu;
 • tekoče znanje angleškega jezika;
 • veliko flexibilnost in ciljno usmerjenost;
 • samoiniciativnost, sposobnost timskega dela;

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusno dobo 2 meseca; kasneje možnost zaposlitve za nedoločen čas;
 • stimulativno nagrajevanje;

***

V kolikor ste se odločili na poslovni poti poiskati novo priložnost v okolju, ki ceni samostojnost in samoiniciativen doprinos posameznika in imate zahtevane kvalifikacije, vas vabimo, da se čimprej predstavite s svojimi osnovnimi podatki v obliki življenjepisa, ki ga pošljete na naslov: Stilles d.o.o., Savska cesta 13, 8290 Sevnica ali e-pošto: kadrovska@stilles.si, s pripisom imena delovnega mesta za katerega kandidirate »VODJA PROJEKTOV« , »ASISTENT VODJE PROJEKTOV« , »KOMERCIALIST NABAVE«, »REFERENT NABAVE« – odvisno za katero mesto kandidirate.

Življenjepisu priložite tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev (spričevalo).