Menu

70 let predani hotelirjem

Tehnične kompetence

Podpora pri razvoju projekta
 • Priprava idejnih projektov
 • Tlorisi, pogledi, 3D vizualizacije
 • Sugeriranje tehničnih rešitev, ki generirajo prihranke
 • Priprava delovnih načrtov
 • Proizvodnja in montaža vzorčnih sob
 • Priprava terminskih planov
 • Finančno načrtovanje projektov interiernega opremljanja

Podpora pri razvoju projekta

Vodenje tehnične dokumentacije
 • Tehnična osnova za začetek konstruiranja oziroma priprave delovnih načrtov
 • Imenovanje odgovornega konstruktorja
 • Meritve na objektu
 • Priprava delavniških načrtov
 • Revizije delovnih načrtov
 • Potrjeni načrti
 • Označevanje in arhiviranje načrtov

Vodenje tehnične dokumentacije

Proizvodnja
 • Oddelek primarnega razreza masivnega lesa in sušenja
 • Oddelek krojenja furnirja in spajanja furnirja
 • Oddelek razreza tvoriv in furniranja lesnih tvoriv
 • Oddelek strojne obdelave
 • Oddelek predmontaže
 • Oddelek lakirnica
 • Oddelek montaža
 • Oddelek rezbarjenje in zlatenje
 • Oddelek tapetništvo
 • Oddelek za izdelavo unikatnih izdelkov in razvoja novih projektov in izdelavo vzorčnih sob

Proizvodnja

Logistika in montaža
 • Vrhunsko usposobljeni inštruktorji ter vodje montaže s teoretičnim in praktičnim znanjem, izkušnjami in kompetencami, ki so zaposleni v podjetju.
 • Lastne montažne ekipe monterjev ter sodelavcev, ki sodelujejo v proizvodnem procesu konkretnega projekta in tako poznajo tehnično logiko izdelkov.
 • Razširjene montažne ekipe z podizvajalci, ki nam omogočajo izvedbo kompleksnejših montaž na večjih objektih.
 • Uporabljamo učinkovito ročno orodje in pripomočke. Člani ekipe so primerno opremljeni z osebno zaščitno opremo, ki omogoča varnost pri delu ter prepoznavnost članov monterske ekipe.

Logistika in montaža

Tehnične kompetence

Podpora pri razvoju projekta

Priprava idejnih projektov

Naš tim arhitektov in oblikovalcev prevaja želje investitorjev v projekte s tehničnimi in kreativnimi rešitvami, ki ustvarjajo estetsko privlačne in uporabnikom prijazne ambiente.

V procesu oblikovanja sistematično skrbimo za:

 • Pravilno interpretacijo investitorjevih želja, ciljev in zahtev
 • Konzultacije s profesionalci na ostalih področjih opremljanja
 • Pripravo idejnih zasnov in njihovo potrjevanje oziroma usklajevanje
 • Izbor barv, materialov, obdelav, dodatkov in dekoracije
 • Pripravo popisov in idejnih načrtov
 • Nadzor pri pripravi konstrukcijskih oziroma izvedbenih načrtov

Končni dizajn je odgovor na strankine želje in cilje, arhitekturo objekta in občasno tudi lokalne značilnosti.

Tlorisi, pogledi, 3D vizualizacije

Pomemben del idejnega projekta so tako specifikacije z opisi detajlov, materialov in posebnosti kot tudi tlorisni izrisi s postavitvijo artiklov. Z njimi preverjamo količine in proporce med posameznimi artikli.

S pripravo tipičnih projekcij (pogledov oziroma narisov sten) omogočimo lažje usklajevanje z izvajalci ostalih delov, kot so električne in IT-napeljave, tapete, dekorativne tkanine in podobno.

Kadar gre za zahtevnejši ambient, nudimo strankam pripravo tridimenzionalne vizualizacije prostorov, da je predstava jasnejša in odločitev lažja.

Sugeriranje tehničnih rešitev, ki generirajo prihranke

Ob reviziji projekta in pregledu načrtov lahko na podlagi izkušenj sugeriramo rešitve, ki kupcu omogočajo prihranke. Tako se s kupcem poistovetimo in mu predlagamo rešitve, s katerimi privarčuje. Pri tem je naš pristop tak, da ne vplivamo niti na dizajn niti na kakovost. Prihranke iščemo v cenejših detajlih, alternativnih tehnoloških postopkih in alternativnih materialih.

Priprava delovnih načrtov z upoštevanjem gradbenih načrtov

Delovne načrte vedno usklajujemo z gradbenimi načrti in dejanskim stanjem, kar nam omogoča manj zapletov in montažo dogovorjenih elementov brez kompromisov.

5. Proizvodnja in montaža vzorčnih sob

Vsakemu zainteresiranemu investitorju ponujamo izdelavo in montažo vzorčne sobe, ki je osnova za eventualne korekcije in izhodišče za natančno izdelavo vseh nadaljnjih sob.

Priprava terminskih planov

Terminski plan izvedbe projekta je bistvena komponenta notranjega opremljanja hotelov. Na njegovi podlagi potencialni naročnik sprejema odločitve glede dinamike izvajanja. Doseganje planiranega roka zaključka projekta je izjemnega pomena zaradi sledenja nadaljnjim aktivnostim, ki so nujne za popolno funkcionalnost hotela.

Pripravljen terminski plan, ki se nenehno usklajuje z vsemi deležniki pri izvedbi, je ključno orodje, ki nam omogoča kvalitetno vodenje izvedbe projekta.

Priprava terminskega plana je sestavni del priprave celotne projektne dokumentacije in ponudbe. Terminski plan je pripravljen z računalniškim programom MS Project in vanj projektni vodja vključi vse pomembne informacije oziroma izhodišča, kot so:

 • Informacije, ki jih zagotovi investitor/naročnik
 • Informacije o stanju del na objektu
 • Informacije o procesu priprave tehnološke dokumentacije
 • Informacije o dobavnih rokih za nabavo ključnih materialov in polizdelkov
 • Informacije o potrebnem času za izvedbo proizvodnega procesa
 • Informacije o potrebnem času za izvedbo logističnih procesov
 • Informacije o potrebnem času za izvedbo montaže
 • Druge informacije (pridobitev dovoljenj in certifikatov)

Pri pripravi terminskega plana se identificirajo vsa morebitna tveganja, ki bi lahko povzročala časovne odklone. V zvezi s tem se v terminski plan vključijo ustrezne kontrole kritičnih točk, s pomočjo katerih se celovito spremlja potek planirane investicije, na tej osnovi pa se tako že vnaprej pripravi nabor ukrepov s katerih se tovrstni riziki minimizirajo oziroma se nadomesti čas eventualnega vmesnega časovnega odklona. Ker se zavedamo, da je končni rok izvedbe fiksen in da se z vidika zagotavljanja učinkovitega zaključka projekta ne sme spreminjati, se terminski plan nenehno spremlja in ustrezno prilagaja ter usklajuje z upoštevanjem novih informacij glede na ostale procese izvedbe projekta.

Projektni vodja skrbi za konstantno spremljanje in usklajevanje vseh procesov v okviru izvedbe projekta v sodelovanju s ključnimi sodelavci in dejavniki v procesu izvedbe projekta, kot so priprava tehnične dokumentacije, nabava, proizvodnja, logistika in montaža.

Finančno načrtovanje projektov interiernega opremljanja

Priprava ponudb je v fazi razvoja projekta najbolj kompleksen postopek. Pripravo cen vodi projektni inženir oziroma vodja projekta, pri postopku pa sodelujejo še tehnični direktor, tehnologi, konstruktorji ter oddelka za logistiko in montažo.

Pri pripravi cen želimo čim bolj podrobno zajeti vse informacije, ki so nam v danem trenutku na razpolago. Te zajemajo tehnično dokumentacijo in ostale informacije, ki jih posredujejo pooblaščeni predstavniki naročnika ter odgovorni arhitekt oziroma oblikovalec. Pri tem sta najpomembnejša:

 • Projekt notranjega dizajna. Če nam naročnik posreduje tovrstni dokument, se naša ponudba osredotoči na vsebino projekta, v kolikor pa naročnik tega dela nima, ga lahko izdelajo naši interni arhitekti oziroma oblikovalci.
 • Popis elementov (BOQ) na osnovi projekta notranjega dizajna. Če je ta sestavni del projekta, se ponudba pripravi po tem popisu, še pred tem pa se glede na preostalo tehnično dokumentacijo preveri, ali BOQ vsebuje vse elemente oziroma postavke. V kolikor BOQ ni na voljo, ga pripravijo naši inženirji. Pri tem se osredotočimo na želje in potrebe kupca, da zajamemo vse, kar potrebuje.

V ponudbah želimo čim več detajlov prikazati tako tekstovno kot grafično, da kupec razume pristop in cene, ki jih prejme za posamezne pozicije, in predvsem, da je seznanjen s tem, kaj dobi za svoj denar.
Revizija projekta in generiranje prihrankov
Zelo pomemben element pri izdelavi ponudbe in nadaljnjih postopkih so revizija projekta, pregled načrtov in sugestij, ki kupcu pomagajo privarčevati. Z naročnikom se poistovetimo in mu predlagamo rešitve, ki ne vplivajo na dizajn ali kvaliteto. Prihranke iščemo v cenejših detajlih, alternativnih tehnoloških postopkih in alternativnih materialih.

V fazi usklajevanja ponudb po dogovoru zagotavljamo tudi pripravo dodatne tehnične dokumentacije in načrtov, in sicer:

– Celotne načrte interierja

 • Tlorise
 • Poglede na stene
 • Koordinacije z elektro deli, vodoinstalacijskimi deli, strojnimi instalacijami

– Načrte posameznih kosov pohištva s podrobno proizvodno dokumentacijo
– Specifikacije materialov
– Prostorsko matriko – dokument, ki definira posamezne prostorske razporeditve

Prevoz in montaža
Naše storitve poleg priprave tehnične dokumentacije, razvoja in proizvodnje izdelkov vključujejo tudi logistiko in montažo.
Pri kalkulaciji montaže in prevoza vključujemo celoten spekter stroškov, od prevoza monterjev, bivanja na lokaciji objekta, stroškov dela, stroškov prevoza materiala do preostalih logističnih stroškov.

Celoten spekter ponudbe
Pri ponudbi je bistveno, da kupcu ponujamo celoten paket del, kar poleg klasičnega pohištvenega interierja predstavlja še:

– Postavitev suhomontažnih sten in stropov
– Finalna obdelava sten / stropov in podov z:

 • Barvanjem
 • Tapetami
 • Keramiko
 • Kamnom

– Celoten nabor preostalih materialov, kot so:

 • Dekorativna razsvetljava
 • Sanitarna oprema
 • Zavese
 • Razne dekoracije.

Pri pripravi ponudb se Stilles osredotoča na 4 ključne elemente:

 • Ponudba vedno vsebuje le tisto, kar kupec želi. Upoštevamo le njegove potrebe in imamo pri tem v mislih, da dejanska potreba naročnika ni nujno enaka njegovim željam in obratno.
 • V ponudbi mora kupec prepoznati koristi in funkcionalnosti, ki jih bo pridobil z nakupom. Razumemo, da si kupec vedno znova postavlja vprašanje, kakšne koristi bo imel od izdelka. Če mu izdelek oziroma rešitev ne koristi, tega zagotovo ne bo kupil.
 • Izdelku dodamo vrednost in zmanjšamo tveganje pri nakupu oziroma izbiri. To naredimo tako, da ponudimo dodatne ugodnosti, primerjavo cen, brezplačen vzorec, prototip itd.
 • Na povpraševanje se odzovemo takoj. Dogovorimo se za termin oddajanja ponudbe in se ga stoodstotno držimo.

Vodenje tehnične dokumentacije

Tehnična osnova za začetek konstruiranja oziroma priprave delovnih načrtov

– Definiran projekt notranjega dizajna. Če tega dokumenta ni, lahko za naročnika pripravimo osnovno tehnično dokumentacijo (tlorisna situacija interierja, pogledi na stene).
– Usklajenost dizajna notranje opreme z gradbenimi načrti (arhitekturni načrt, načrt instalacij).
– Popis izdelkov.

Imenovanje odgovornega konstruktorja

V pripravo delovne dokumentacije za določen projekt je vključenih več konstruktorjev. Izmed njih se imenuje odgovorni skrbnik, ki v vseh fazah izvedbe projekta zagotavlja potrebno podporo.

Meritve na objektu

Delovna dokumentacija se ne pripravlja pred meritvami. Na ta način sta zagotovljena točnost proizvedenih izdelkov ter tekoč in učinkovit proces montaže. Meritve se izvajajo z laserskimi merilniki oziroma s 3D-laserskim merilnikom, kadar so prostori kompleksnih oblik. Podatki meritev se prek Bluetootha prenašajo neposredno v že vnaprej pripravljeno Excelovo tabelo.
V primerih, ko gradbeno objekt še ni v fazi zaključnih del in ni možno vzeti mer, se za potrebe gradbenih izvajalcev pripravi načrt (tloris z vsemi gradbenimi merami, ki zadevajo vgradnjo notranje opreme).

Priprava delovnih načrtov

Konstruktor izriše delovni načrt, pri čemer se uporablja program za risanje MegaCad z nadgradnjo MegaTischler za izdelavo razpisne dokumentacije. Načrt je sestavljen iz narisa, tlorisa in stranskega risa izdelka in iz potrebnih detajlov.
V primeru poenotenja in standardizacije elementov izdelka se po potrebi izdelajo tudi kosovnice, ki so potrebne takrat, ko se z risanjem detajla ali prereza ne da prikazati izdelave določenih lastnosti na elementu (gre predvsem za kotiranje izvrtin, profilov, lokov itd.).
Med procesom priprave načrtov se težji detajli in postopki izdelave prediskutirajo z vodjo projekta, tehnologi in vodjo montaže ter po potrebi tudi ustrezno korigirajo.
Pripravljena tehnična dokumentacija se posreduje v potrditev odgovornim predstavnikom naročnika (odgovornemu arhitektu oziroma oblikovalcu).

Revizije delovnih načrtov

Vsaka izdelana sprememba se označi v glavi načrta, kjer se označijo vrsta in datum spremembe ter avtor in vsak spremenjen načrt se označi z novo številko indeksa.

Potrjeni načrti

S strani naročnika potrjeni konstrukcijski načrti so osnova za začetek nabavnega in proizvodnega procesa. Izdela se razpisna dokumentacija materialov (krojne liste tvoriv, krojne liste furnirja, izdajnica materialov itd.). Ta dokumentacija je osnova tako za nabavni proces kot tudi za proces proizvodnje.

Označevanje in arhiviranje načrtov

Vsak načrt se oštevilči s kodo projekta, oznako prostora v objektu, številko načrta in s številko indeksa spremembe.
V vseh fazah konstruiranja in izvajanja projekta se vodi centralna evidenca vseh načrtov.
Vsi izdelani delovni načrti se shranjujejo na skupnem mrežnem računalniku, od koder so dokumenti dostopni vsem uporabnikom vključenim v proizvodni proces, logistiko, montažo in vodenje projekta. Poleg tega se vsi dokumenti dostavijo v proizvodnjo še v natisnjeni verziji. Ta dokumentacija se prek vodje proizvodnje razdeli vodjam posameznih oddelkov.

Proizvodnja

V družbi Stilles pokrivamo vse ključne faze proizvodnje tako masivnega kot tudi ploskovnega in tapeciranega pohištva.

Proizvodni sektor tako sestavljajo:

 • Oddelek primarnega razreza masivnega lesa in sušenja
 • Oddelek krojenja furnirja in spajanja furnirja
 • Oddelek razreza tvoriv in furniranja lesnih tvoriv
 • Oddelek strojne obdelave
 • Oddelek predmontaže
 • Oddelek lakirnica
 • Oddelek montaža
 • Oddelek rezbarjenje in zlatenje
 • Oddelek tapetništvo
 • Oddelek za izdelavo unikatnih izdelkov in razvoja novih projektov in izdelavo vzorčnih sob

Ključna tehnologija
Stilles izbira svojo tehnologijo tako, da se prilagaja svetovnim trendom proizvodnje pohištva, kjer se zahtevata brezhibna kakovost in fleksibilnost. Vsaka nova investicija je skrbno izbrana glede na tehnološke rešitve in daje poseben poudarek ekologiji in energetskim prihrankom.

Obstoječa ključna tehnološka oprema je numerično krmiljena. Vsa obdelava v strojnem oddelku se odvija maksimalno na 5-osnih in 3-osnih CNC obdelovalnih strojih. Brušenje izdelkov se izvaja na najboljši tehnološki opremi, ki je trenutno dostopna na trgu. Dobro opravljen postopek brušenja determinira kakovost površinske obdelave (barvanje, lakiranje) in tako ključno vpliva na končno kakovost izdelka.

Površinska obdelava poteka na več načinov, in sicer:

 • klasični (ročno brizganje),
 • nanos površinskih materialov z valjanjem in UV-utrjevalcem,
 • Rotoclean (avtomatizirano brizganje z rotacijskimi brizgami).

Specifična znanja
Glavna prednost našega podjetja so naši delavci in njihova specifična znanja ter sposobnosti. Med našimi mojstri so strokovnjaki za rezbarije, pozlatitve, srebrenja, spajanje furnirja oziroma intarzije, visokozahtevne CNC-obdelave ter visokozahtevne površinske obdelave.

Načrtovanje proizvodnega procesa
Načrtovanje proizvodnje se izvaja na letni, mesečni in tedenski osnovi.
Mesečni plan je osnova za delo vseh služb v podjetju, da pravočasno pripravijo potrebne materiale, tehnološko dokumentacijo in uskladitve človeških virov, logistične kapacitete in finančne vire.
Tedenski plan je usmerjen maksimalno ciljno. Glede na zahteve kupcev se izdelki dajo v proizvodnjo s ciljem, da dosežejo zahtevani rok odpreme. Proizvodna je organizirana po sistemu vitke proizvodnje, kar pomeni, da se vsak izdelek optimalno hitro pomika med oddelki in da ni nepotrebnih zank v proizvodnji. Vedno upoštevamo tehnološke zakonitosti oziroma tehnološke postopke, da pozneje ne bi prišlo do reklamacije.

Tedenski plan je usmerjen maksimalno ciljno. Glede na zahteve kupcev se lansirajo izdelki v proizvodno z ciljem doseči zahtevani rok odpreme. Proizvodna je organizirana po sistemu vitke proizvodne. To pomeni, da se vsak izdelek optimalno hitro pomika iz oddelka v oddelek in da ne delamo nepotrebnih zank v proizvodni. Vedno upoštevamo tehnološke zakonitosti oz. tehnološke postopke, da kasneje ne bi prišlo do reklamacije.

Dobavni roki
Dobavni roki so v našem podjetju poleg kakovosti izdelkov prva prioriteta. Vedno si za cilj postavimo točen termin odprem ‒ to je želja našega kupca in vse ostalo v proizvodnji načrtujemo temu primerno.

Tehnološke oziroma proizvodne kapacitete nam omogočajo istočasno izvajanje dveh projektov ranga do 150 sob na projekt. Proizvodni proces za projekt ranga 150 sob lahko končamo v roku od 30 do 45 koledarskih dni od dokončnega definiranja vseh tehničnih detajlov oziroma potrditve delovnih načrtov.

Sodelovanje s srednjo lesarsko šolo
Vsako podjetje je uspešno ob medgeneracijskem prenosu znanja in izkušenj. Tega se v našem podjetju dobro zavedamo, zato tesno sodelujemo z srednjo lesarsko šolo v Sevnici. Dijaki šole pri nas opravljajo praktični pouk pod strokovnim vodstvom naših mojstrov in strokovnih mentorjev. Zavedamo se, da usposabljamo svoje bodoče sodelavce. Že v času njihovega šolanja prepoznavamo njihovo nadarjenost in jih strokovno usmerjamo, da bi se iz njih razvili izvrstni bodoči zaposleni.

Logistika in montaža

Ekipa in orodje

 • Vrhunsko usposobljeni inštruktorji in vodje montaže s teoretičnim in praktičnim znanjem, izkušnjami in kompetencami, ki so zaposleni v podjetju.
 • Lastne montažne ekipe monterjev in sodelavcev, ki sodelujejo v proizvodnem procesu konkretnega projekta in tako poznajo tehnično logiko izdelkov.
 • Razširjene montažne ekipe z podizvajalci, ki nam omogočajo izvedbo kompleksnejših montaž na večjih objektih.
 • Uporabljamo učinkovito ročno orodje in pripomočke. Člani ekipe so primerno opremljeni z osebno zaščitno opremo, ki omogoča varnost pri delu in prepoznavnost članov monterske ekipe.

Standard
Z znanjem, izkušnjami, razvojem, spremljanjem novosti na trgu, aktivnim sodelovanjem z dobavitelji in kupci ter sedemdeset letno tradicije smo ustvarili prepoznaven Stillesov standard izdelkov in montaže.

Zahteve Stillesovega standarda:

 • Vrhunski izdelek, ustrezno označen za učinkovito montažo
 • Popolna zaščita izdelkov med transportom
 • Strokovna in natančna montaža in vrhunski detajli
 • Prilagodljivost ekip pogojem montaže, zahtevam nadzora in investitorja
 • Popolna tehnična dokumentacija

Naš standard je smernica, ki se ji prilagajajo vsi naši podizvajalci. Od monterjev zahtevamo vrhunsko kakovost dela, teoretično in praktično znanje, iznajdljivost, timsko delo, tekočo in sprotno menjavo informacij, brezpogojno skrb za lastno varnost in varnost drugih ljudi ter premoženja na objektu.

Čas in roki
Vnaprej pripravljen in razdelan terminski plan omogoča:

 • Natančno vodenje montaže
 • Organiziranost ekip in nadzor nad montažo
 • Doseganje zastavljenih rokov oziroma terminov
 • Pravilno in natančno komunikacijo z izvajalci na objektu in učinkovito koordinacijo s predstavniki tehničnega nadzorstva ter predstavniki investitorja

Časovno načrtovanje nam omogoča pregled nad stanjem montaže in prožnost pri prilagajanju zahtevam in izzivom na objektu. Tekočo montažo zagotavljamo z dnevnimi koordinacijami z ostalimi izvajalci del na objektih in koordinacijami z vodji objektov, nadzorstvom in lastniki.

Komunikacija
Vodje montaž glede na željo investitorja komunicirajo v angleškem, nemškem, ruskem ali srbohrvaškem jeziku.

Vsaka novost, problem in rešitev in težava se sporočajo:

 • Vodjem gradbišča in pooblaščenim predstavnikom investitorja
 • V podjetju: oddelku priprave tehnične dokumentacije, proizvodnji in logistiki, vodstvu podjetja

Dokumentacija:
Podrobni načrti sestave izdelkov, rešitev detajlov in tehnična navodila so sestavni del vsake montaže. Vsako opravljeno delo se zapiše v montažne dnevnike, ki nas spremljajo na vsakem objektu in z vsako ekipo. Z montažnim dnevnikom zagotavljamo sledljivost in kontrolo kakovosti montaže, izdelkov in ekipe. Ob zaključku projekta skupaj z nadzorstvom in lastnikom pregledamo zmontirane izdelke in sestavimo primopredajni zapisnik, katerega sestavni del so tudi vsi potrebni certifikati in dokazila.

Upoštevanje zakonskih regulativ
Vsaka montaža oziroma montažna ekipa v celoti izpolnjuje naslednje zahteve:

 • Poznavanje delovno-pravne zakonodaje države ali regije izvedbe montaže
 • Poznavanje zakonskih predpisov glede varnosti pri delu in zavarovanja
 • Urejeno vso potrebno dokumentacijo za opravljanje del

Proces ustvarjanja

Proces ustvarjanja

>
1

Zasnova projekta

Naš tim arhitektov in oblikovalcev prevaja želje investitorjev v projekte s tehničnimi in kreativnimi rešitvami, ki ustvarjajo estetsko privlačne in uporabnikom prijazne ambiente.

1

Zasnova projekta

Naš tim arhitektov in oblikovalcev prevaja želje investitorjev v projekte s tehničnimi in kreativnimi rešitvami, ki ustvarjajo estetsko privlačne in uporabnikom prijazne ambiente.

1

Zasnova projekta

>
2

Proračun

V ponudbah želimo čim več detajlov prikazati tako tekstovno kot grafično, da kupec razume pristop in cene, ki jih prejme za posamezne pozicije, in predvsem, da je seznanjen s tem, kaj dobi za svoj denar.

2

Proračun

V ponudbah želimo čim več detajlov prikazati tako tekstovno kot grafično, da kupec razume pristop in cene, ki jih prejme za posamezne pozicije, in predvsem, da je seznanjen s tem, kaj dobi za svoj denar.

2

Proračun

>
3

Delavniški načrti

Delavniške načrte vedno usklajujemo z gradbenimi načrti in dejanskim stanjem, kar nam omogoča manj zapletov in montažo dogovorjenih elementov brez kompromisov.

3

Delavniški načrti

Delavniške načrte vedno usklajujemo z gradbenimi načrti in dejanskim stanjem, kar nam omogoča manj zapletov in montažo dogovorjenih elementov brez kompromisov.

3

Delavniški načrti

>
4

Terminski plan

Pripravljen terminski plan se permanentno usklajuje z vsemi deležniki pri izvedbi in je ključno orodje, ki nam omogoča kvalitetno vodenje izvedbe projekta.

4

Terminski plan

Pripravljen terminski plan se permanentno usklajuje z vsemi deležniki pri izvedbi in je ključno orodje, ki nam omogoča kvalitetno vodenje izvedbe projekta.

4

Terminski plan

>
5

Vzorčna soba

Vsakemu zainteresiranemu investitorju nudimo izdelavo in montažo vzorčne sobe, ki je osnova za eventualne korekcije in izhodišče za natančno izdelavo vseh nadaljnjih sob.

5

Vzorčna soba

Vsakemu zainteresiranemu investitorju nudimo izdelavo in montažo vzorčne sobe, ki je osnova za eventualne korekcije in izhodišče za natančno izdelavo vseh nadaljnjih sob.

5

Vzorčna soba

>
6

Razpis proizvodnje

Ko so načrti potrjeni, se projekt lansira v proizvodnjo.

6

Razpis proizvodnje

Ko so načrti potrjeni, se projekt lansira v proizvodnjo.

6

Razpis proizvodnje

>
7

Proizvodnja

V družbi Stilles pokrivamo vse ključne faze proizvodnje tako masivnega kot tudi ploskovnega in tapeciranega pohištva.

7

Proizvodnja

V družbi Stilles pokrivamo vse ključne faze proizvodnje tako masivnega kot tudi ploskovnega in tapeciranega pohištva.

7

Proizvodnja

>
8

Logistika

Stillesova ponudba vključuje tudi plan logistike, ki že vsebuje vse ključne stroške.

8

Logistika

Stillesova ponudba vključuje tudi plan logistike, ki že vsebuje vse ključne stroške.

8

Logistika

>
9

Montaža

Poleg lastne montažne ekipe in sodelavcev, ki sodelujejo v proizvodnem procesu konkretnega projekta in tako poznajo tehnično logiko izdelkov, sodelujemo tudi z razširjeno montažno ekipo podizvajalcev, kar nam omogoča izvedbo kompleksnejših montaž na večjih objektih.

9

Montaža

Poleg lastne montažne ekipe in sodelavcev, ki sodelujejo v proizvodnem procesu konkretnega projekta in tako poznajo tehnično logiko izdelkov, sodelujemo tudi z razširjeno montažno ekipo podizvajalcev, kar nam omogoča izvedbo kompleksnejših montaž na večjih objektih.

9

Montaža

>
10

Primopredaja

Po zaključenem projektu kupec in vodja projekta pregledata dobavljeno blago in v primeru odstopanja količin ali kakovosti od pogodbe, ustrezno revidirata zaključni račun.
Ob ugotovljenih odstopanjih glede kakovosti se naredi zapisnik, v katerem se določi čas za brezplačno odpravo napak. Ko primopredajni zapisnik potrdita obe strani, se smatra, da je projekt zaključen.

10

Primopredaja

Po zaključenem projektu kupec in vodja projekta pregledata dobavljeno blago in v primeru odstopanja količin ali kakovosti od pogodbe, ustrezno revidirata zaključni račun.
Ob ugotovljenih odstopanjih glede kakovosti se naredi zapisnik, v katerem se določi čas za brezplačno odpravo napak. Ko primopredajni zapisnik potrdita obe strani, se smatra, da je projekt zaključen.

10

Primopredaja

O podjetju

Naša zgodba Začetki podjetja Stilles segajo v leto 1945, ko se je v Sevnici pod vodstvom g. Durna združila majhna skupina mizarjev. Sprva so le obnavljali staro pohištvo...

Naša zgodba

Poslanstvo in vrednote Naše poslanstvo je z individualnimi rešitvami in celovitim pristopom ustvarjati kakovostno ter oblikovno dovršeno pohištvo in notranjo opremo prostorov, ki je v celoti prilagojena željam kupcev.

Poslanstvo in vrednote

O lastnikih Že od leta 2010 v prihodnost podjetja Stilles verjame družina Polovič, ki je prek svojega podjetja AFP d.o.o., Dobova pridobila stoodstotni lastniški delež...

O lastnikih

Članstva v združenjih Smo člani Združenja delodajalcev Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije

Članstva v združenjih

O podjetju

− Lokacija podjetja Stilles

Naša zgodba

Začetki podjetja Stilles segajo v leto 1945, ko se je v Sevnici pod vodstvom g. Durna združila majhna skupina mizarjev. Sprva so le obnavljali staro pohištvo, pozneje so začeli izdelovati pohištvo po naročilu, povečan obseg dela pa je v letu 1947 privedel do ustanovitve Mizarske produktivne zadruge Sevnica. V tem obdobju je podjetje sodelovalo pri opremljanju številnih reprezentančnih in protokolarnih objektov, državnih rezidenc in hotelov ter si pridobilo sloves najkakovostnejšega proizvajalca pohištva v takratni Jugoslaviji.

Povpraševanje po stilnem pohištvu se je vseskozi povečevalo in tako se je porodila zamisel o izdelavi lastnih linij stilnega pohištva za opremo stanovanj. Podjetje je leta 1970 dobilo ime, ki ga nosi še danes – Stilles, stilno pohištvo in notranja oprema.

Danes je Stilles tržno usmerjeno podjetje, ki na globalne trge v povprečju izvozi 95 % celotne prodaje. V strukturi prodaje predstavljajo 90 % inženiring projekti, preostanek pa prodaja pohištva lastne blagovne znamke. Svojim kupcem nudi pohištvo višjega kakovostnega razreda, tako lastne kolekcije stilnega pohištva kot tudi moderno pohištvo po naročilu.

Poslanstvo in vrednote

Naše poslanstvo je z individualnimi rešitvami in celovitim pristopom ustvarjati kakovostno in oblikovno dovršeno pohištvo ter notranjo opremo prostorov, ki je v celoti prilagojena željam kupcev.

Lasten razvoj izdelkov in visoka stopnja ročne obdelave sta bistvo našega pristopa že vse od ustanovitve. Izbor najboljših materialov, kreativen dizajn, kakovost izdelave in širok izbor tkanin ter ostalih dodatkov so naše stalne zaveze, ki zagotavljajo odličnost izdelkov. Na ta način izpolnjujemo naše osnovno poslanstvo ‒ LESU PODARJAMO BREZČASNOST.

O lastnikih

Že od leta 2010 v prihodnost podjetja Stilles verjame družina Polovič, ki je prek svojega podjetja AFP d.o.o., Dobova pridobila stoodstotni lastniški delež. Uspešno družinsko tradicijo podjetništva, ki sta jo leta 1968 v Nemčiji začela Franc Polovič st. in njegov sin Franc ml., nadaljuje Aleksander Polovič kot predstavnik tretje generacije. Danes je AFP uveljavljeno trgovsko podjetje, katerega osnovna dejavnost je prodaja tekstila in športnih izdelkov.  V družini so skozi vse generacije cenili proizvodna podjetja. Ker so tudi sami lastniki gozdov, do lesa kot naravne surovine gojijo poseben odnos. Vse to jih je ob spoštovanju Stillesove tradicije privedlo do odločitve, da investirajo v podjetje.

Skupaj z upravo podjetja so zastavili dolgoročno razvojno smer in strategijo upravljanja družbe. Zaradi tradicije, predvsem pa zaradi znanja in izkušenj, verjamejo v Stillesov dolgoročni potencial.

Članstva v združenjih

Smo člani Združenja delodajalcev Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije

Zadnji zaključeni projekti

Zadnji zaključeni projekti

Aktualni projekti Ostali projekti

Aktualno