Menu

ASISTENT VODJE PROJEKTOV


Opis delovnega mesta:

SODELOVANJE V OPERATIVNIH TIMIH, KI SKRBIJO ZA IZVEDBO:

 • priprava vseh elementov za izdelavo prodajnih ponudb (obvladovanje in urejanje kalkulacijske baze),
 • pridobivanje ponudb podizvajalcev in dobaviteljev za predmetni projekt,
 • sodelovanje in zastopanje interesov družbe na koordinacijskih sestankih na gradbiščih,
 • sodelovanje pri pripravi terminskih planov izvajanja del ter kontrola izvedbe del skladno s terminskimi plani ter predlog korektivnih ukrepov,
 • projektno vodenje in kontrola kvalitete na objektu,
 • komunikacija z gradbiščem, proizvodnjo ter vodjo projekta,
 • organizacija logistike za projekt,
 • priprava rednih poročil o poteku montaže ter predlog korektivnih ukrepov v primeru odklonov,
 • priprava dokumentacije za obračun in primopredajo projektov,
 • skrb za izvajanje potrebnih ukrepov za varstvo pri delu na gradbiščih za ekipe, za katere je zadolžen,
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko ali višješolsko lesarske, gradbene oz. druge ustrezne tehnične smeri,
 • znanje angleškega jezika oz./ali nemškega jezika,
 • poznavanje MS okolja, Autocada,
 • vozniški izpit B kategorije;
 • visoko fleksibilnost in ciljno usmerjenost
 • pogajalske in organizacijske sposobnosti

Nudimo:

 • zaposlitev za (ne)določen čas s poskusno dobo 3 mesecev,
 • stimulativno nagrajevanje,
 • priložnost za strokovni in osebni razvoj,
 • dodatne ugodnosti.

 

V kolikor ste se odločili na poslovni poti poiskati novo priložnost v okolju, ki ceni samostojnost in samoiniciativen doprinos posameznika in imate zahtevane kvalifikacije, vas vabimo, da se v roku 10 dni predstavite s svojimi osnovnimi podatki v obliki življenjepisa, ki ga pošljete na naslov: Stilles d.o.o., Savska cesta 13, 8290 Sevnica, e-mail: kadrovska@stilles.si, s pripisom »ASISTENT VODJE PROJEKTOV«. Življenjepisu priložite tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev (spričevalo).