Menu

HOGA 2017 sejem v Nürnbergu


Januarja smo sem drugič udeležili bienalnega sejma hotelirske in gastronomske dejavnosti.