Naša zgodba

Začetki podjetja Stilles segajo v leto 1945, ko se je v Sevnici pod vodstvom g. Durna združila majhna skupina mizarjev. Sprva so le obnavljali staro pohištvo, pozneje so začeli izdelovati pohištvo po naročilu, povečan obseg dela pa je v letu 1947 privedel do ustanovitve Mizarske produktivne zadruge Sevnica. V tem obdobju je podjetje sodelovalo pri opremljanju številnih reprezentančnih in protokolarnih objektov ter državnih rezidenc. Povpraševanje po stilnem pohištvu se je vseskozi povečevalo in tako se je porodila zamisel o izdelavi lastnih linij stilnega pohištva za opremo stanovanj. Podjetje je leta 1970 dobilo ime, ki ga nosi še danes – Stilles, stilno pohištvo in notranja oprema. V tem obdobju se je podjetje tudi pričelo ukvarjati s proizvodnjo pohištva za hotele.

Leta 2010 je v lastniško strukturo podjetja preko družbe AFP vstopila družina Polovič. Po tem je s prihodom sedanjega predsednika uprave družba pričela s celovitim prestrukturiranjem in v nekaj letih spremenila poslovni model v smeri, da je Stilles sposoben izvedbe celovitega opremljanja hotelov, od priprave kompletnega paketa potrebne dokumentacije do zaključnih gradbeniških del.

Danes je Stilles v izvoz usmerjena družba, ki na globalne trge v povprečju izvozi 95 % celotne prodaje. V strukturi prodaje predstavljajo 93 % projekti hotelskega opremljanja, preostanek pa prodaja pohištva lastne blagovne znamke ter proizvodnja komponent za karavaning industrijo. Sposobni smo realizirati kompleksne in najzahtevnejše projekte opremljanja hotelov, velikosti tudi nad 40.000 m2, na način, da so vsi najpomembnejši procesi (razvoj, priprava tehnične dokumentacije, proizvodnja, logistika, montaža, koordinacija podizvajalcev in nadzor) upravljani znotraj podjetja. Obvladujemo široko paleto materialov – od lesa, stekla, kamna, kovine, usnja, tekstila do različnih kompozitov.

.

O lastnikih

Lastnica večinskega deleža podjetja Stilles je družina Polovič, in sicer preko podjetja AFP d.o.o., katerega osnovna dejavnost je prodaja tekstila in športnih izdelkov. Uspešno družinsko tradicijo podjetništva, ki sta jo leta 1968 v Nemčiji začela Franc Polovič st. in njegov sin Franc ml., nadaljuje Aleksander Polovič kot predstavnik tretje generacije.

Lastnika manjšinskega deleža sta Rok Barbič, predsednik uprave, in Sandi Banič, član uprave.

Lastniki so skupaj zastavili dolgoročno razvojno smer in strategijo upravljanja družbe. Zaradi tradicije, predvsem pa zaradi znanja in izkušenj, verjamejo v Stillesov dolgoročni potencial.


Vizija

Uveljaviti se kot dinamična storitvena družba, ki zagotavlja zasnovo, razvoj, proizvodnjo in montažo notranje opreme po naročilu. V srednjeevropski regiji postati najpomembnejši poslovno stabilen, ustvarjalen, tehnološko sodoben in okolju prijazen igralec na področju opremljanja notranjosti večjih zgradb.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je z individualnimi rešitvami in celovitim pristopom ustvarjati kakovostno ter oblikovno dovršeno pohištvo in notranjo opremo prostorov, ki je v celoti prilagojena željam kupcev.

Vrednote

S kupci gradimo, vzdržujemo in razvijamo dolgoročni partnerski odnos, ki temelji na medosebnem spoštovanju, zaupanju, strokovnosti in kakovosti našega poslovanja, kar se odraža v njihovem zadovoljstvu.

Skupaj z zaposlenimi oblikujemo prijazno delovno okolje, v katerem se zahteve in rezultati, ki jih narekuje uspešno poslovanje, dopolnjujejo z osebnim zadovoljstvom in pričakovanji posameznika ter prijetnimi in spoštljivimi medosebnimi odnosi.

S skrbnim izborom poslovnih partnerjev ustvarjamo in zagotavljamo kakovost in celovitost naše ponudbe. Skupaj z njimi iščemo na trgih nove poslovne priložnosti, soustvarjamo pogoje za trajnostni razvoj in spodbujamo etičnost poslovanja.

Družba in okolje sta pogoj za nastanek in obstoj našega podjetja. Zavedamo se svoje odgovornosti, da družbi in okolju vračamo v isti meri kot od njiju prejemamo ter tako zagotavljamo nemoteno delovanje življenjskega cikla.