elevations_plans_hotel_planing_Stilles

Za doseganje načrtovanih rokov, realizacijo zahtevanih hotelskih standardov in pričakovanega dizajna je nujno podrobno načrtovanje.

Večdesetletne izkušnje in zajeten nabor uspešno izvedenih projektov dokazujejo naše strokovno znanje pri načrtovanju, s katerim vam zagotavljamo:

• pripravo vzorčne sobe, prototipnih izdelkov in materialnih vzorcev za potrjevanje s strani investitorja ali oblikovalca;
• razvoj rešitev znotraj dogovorjenega budžeta v smislu podrobnosti, materialov in tehnične izdelave, usklajeno z veljavnimi zahtevami in standardi;
• pripravo celotne tehnične dokumentacije, vključno s podrobnimi tlorisi posameznih tipov sob ali prostorov, pogledi in prerezi sten s postavitvijo električne napeljave;
• izdelavo izvedbenih načrtov tudi za vse materialne komponente, kot so les, kamen, kovina, steklo in kompoziti;
• skrbimo, da so vsi materiali in tehnična dokumentacija potrjeni s strani investitorja oziroma oblikovalca in kot taki osnova za lansiranje proizvodnje;
• skrbno indeksiramo tehnično dokumentacijo in zagotovimo predajo kompletnega arhiva, ki je v eksploataciji objekta v pomoč pri vzdrževanju;
• izdelamo podroben terminski načrt izvedbe;
• sproti zagotavljamo certifikate in A-teste za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja in pregleda s strani odgovorne hotelske franšize ter potrebne kategorizacije.

Med projektom skrbno vodimo tako delavniško kot tehnično dokumentacijo in jo sproti usklajujemo z investitorjem, kar pripomore k pregledni sledljivosti pri pridobivanju dovoljenj.

Naši dobro pripravljeni načrti, ki so usklajeni s prvotno pripravljenimi arhitekturnimi projekti, projekti strojnih in električnih napeljav, so vodilo za pomoč in usklajevanje z vsemi izvajalci na objektu. Tako lahko vse potrebne spremembe in prilagoditve predvidimo vnaprej. Glede na dane situacije že med potekom gradbenih del pripravimo predloge potrebnih sprememb in tako brez težav dosežemo usklajenost izvedenih del s končnim oblikovanjem interierja.

Demontaža
Suhomontaža
Kopalnice
Obdelava tal, sten, stropa
Pohištvo in oprema
Montaža svetil in elektronike

Ostale storitve

PODPORA         IZVEDBA