20190822 143124

Nadaljnji razvoj hotelskih vrat v podjetju Stilles

V podjetju Stilles nadaljujemo z uresničevanjem naše zaveze do kupcev po nenehnem razvoju sodobnih hotelskih vrat za najzahtevnejše naročnike hotelske opreme. Ker želimo dokazati nesporno kvaliteto naših proizvodov, smo se odločili, da nadaljujemo testiranja naših vrat na nemškem inštitutu ift Rosenheim (https://www.ift-rosenheim.de/home), ki je največji evropski inštitut za testiranje oken in stavbnih vrat ter nesporna avtoriteta na gradbenem področju.

Inštitut ift Rosenheim je že več kot 50 let mednarodno aktiven, znanstveno tehnični ponudnik celostnih storitev na področju ocenjevanja in testiranja sposobnosti gradbenih materialov in proizvodov. Spekter njihovih testiranj obsega tako preizkuse oken v skladu s standardom EN 14351, testiranje fasad po standardu EN 13830, požarne teste vrat po standardu EN 16034, pa tudi testiranje stekla in ostalega gradbenega materiala. Kot priglašeni akreditirani laboratorij lahko ift Rosenheim proizvajalcu izda poročila o preizkušanju (ang. test reports), klasifikacijska poročila za izdelke z CE oznako ter tudi potrdila o trajnosti delovanja proizvoda. Nudijo tudi priprave strokovnih mnenj (ang. expert opinions), razvojne in raziskovalne projekte, zelo znana pa je tudi ift akademija, kjer preko seminarjev izobražujejo strokovnjake na različnih področjih gradbeništva.

Če smo se do sedaj osredotočali predvsem na testiranje ognje-odpornosti in zvočne-izolativnosti hotelskih vrat, kar po številnih uspešno opravljenih testih verjamemo, da ti dve lastnosti vrat sedaj že dobro obvladujemo, smo v zadnjem obdobju razširili obseg testiranj naših vrat še na klimatske, dimne in mehanske teste ter testiranje trajnosti funkcije zapiranja vrat po standardu EN 1191:2013 (ang. durability test). Pri vseh naših vratih smo dosegli razred C5, kar pomeni, da so vrata brezhibno delovala 200.000 ciklov odpiranja in zapiranja, kar v realnem življenju pomeni najmanj 20 let nemotene uporabe vrat. Funkcija ognje-odpornosti in zvočne izolativnosti vrat ne bi prišla do izraza, če bi se vratna krila med uporabo preveč deformirala, zato so nujni t.i. klimatski testi s katerimi ugotavljamo dimenzijsko stabilnost vratnega krila v različnih klimatskih pogojih. Notranja vrata testiramo na klimo C, kar pomeni, da so vrata izpostavljena na eni strani 230°C in 30% relativne zračne vlažnosti (topla stran), na drugi strani pa 30°C in 80% relativne zračne vlažnosti (hladna stran). Po opravljenem testu vzdolžna oz. vertikalna usločenost vrat ne sme presegati 4 mm, prečna oz. horizontalna pa 2 mm. Stilles vrata so tudi ta test opravila z odliko.

Naša zaveza po »nenehnem razvijanju sodobnih notranjih vrat, ki bodo ustrezala najzahtevnejšim naročnikom hotelske opreme« tako ostaja. Pri tem želimo v naš razvoj vključiti pomembne partnerje na področju uporabe materialov in okovja, predvsem pa na področju testiranja in ocenjevanja vrat. Z raznovrstnimi testi želimo doseči predvsem kreativno uporabnost kombinacij različnih lastnosti vrat, kar našim kupcev omogoča, da gostom nudijo varno in udobno hotelsko sobo.