Menu

Optimizacija in prenova poslovnih procesov


Cilj operacije je pripraviti načrt za izboljšave poslovnih procesov, z namenom dolgoročnega povečanja dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji najdete na www.eu-skladi.si
Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Izvajalski organ je SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.