1

Zasnova projekta

Naš tim arhitektov in oblikovalcev prevaja želje investitorjev v projekte s tehničnimi in kreativnimi rešitvami, ki ustvarjajo estetsko privlačne in uporabnikom prijazne ambiente.

2

Proračun

V ponudbah želimo čim več detajlov prikazati tako tekstovno kot grafično, da kupec razume pristop in cene, ki jih prejme za posamezne pozicije, in predvsem, da je seznanjen s tem, kaj dobi za svoj denar.

3

Delavniški načrti

Delavniške načrte vedno usklajujemo z gradbenimi načrti in dejanskim stanjem, kar nam omogoča manj zapletov in montažo dogovorjenih elementov brez kompromisov.

4

Terminski plan

Pripravljen terminski plan se permanentno usklajuje z vsemi deležniki pri izvedbi in je ključno orodje, ki nam omogoča kvalitetno vodenje izvedbe projekta.

5

Vzorčna soba

Vsakemu zainteresiranemu investitorju nudimo izdelavo in montažo vzorčne sobe, ki je osnova za eventualne korekcije in izhodišče za natančno izdelavo vseh nadaljnjih sob.

6

Razpis proizvodnje

Ko so načrti potrjeni, se projekt lansira v proizvodnjo.

7

Proizvodnja

V družbi Stilles pokrivamo vse ključne faze proizvodnje tako masivnega kot tudi ploskovnega in tapeciranega pohištva.

8

Logistika

Stillesova ponudba vključuje tudi plan logistike, ki že vsebuje vse ključne stroške.

9

Montaža

Poleg lastne montažne ekipe in sodelavcev, ki sodelujejo v proizvodnem procesu konkretnega projekta in tako poznajo tehnično logiko izdelkov, sodelujemo tudi z razširjeno montažno ekipo podizvajalcev, kar nam omogoča izvedbo kompleksnejših montaž na večjih objektih.

10

Primopredaja

Po zaključenem projektu kupec in vodja projekta pregledata dobavljeno blago in v primeru odstopanja količin ali kakovosti od pogodbe, ustrezno revidirata zaključni račun.
Ob ugotovljenih odstopanjih glede kakovosti se naredi zapisnik, v katerem se določi čas za brezplačno odpravo napak. Ko primopredajni zapisnik potrdita obe strani, se smatra, da je projekt zaključen.