Menu

RAZISKOVALNI PROJEKT IQ ROOM PREJEL EU SOFINANCIRANJE
 

STILLES d.o.o. je uspešno kandidiral na razpisu Javne agencije Spirit – Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij. S projektom »Konvergenčni sistem upravljanja procesov v hotelskih sobah – IQ ROOM« smo pričeli junija 2017 in bo trajal do konca leta 2018. V okviru projekta IQ ROOM bomo na inovativen način upravljanje procesov konvergentno združili in razvili sistem, ki bo namenjen pametnim hotelskim sobam.

Opis operacije: V okviru projekta IQ ROOM bomo razvili sistem pametne hotelske sobe, ki omogoča oddaljeno upravljanje procesov v hotelskih sobah s pomočjo operaterja (npr. ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, internetna televizija, itd.). Ker je pri sistemih pametne hotelske sobe enostavnost uporabe ključnega pomena predlagan koncept uporabnikom omogoča upravljanje sobe s pomočjo skupnega uporabniškega vmesnika (TV, pametni telefon, tablični računalnik, osebni računalnik). Televizija v hotelskih sobah predstavlja glavni uporabniški vmesnik zato je potrebno omogočiti upravljanje vseh procesov v sobah s pomočjo skupne aplikacije. To pa je mogoče doseči s pomočjo konvergence storitev upravljanja procesov (UPZ) in internetne televizije (IPTV) v hotelski sobi, kar je tudi glavna misel predlaganega RRI projekta.

Cilj projekta je razviti sledeče:

  • Razvoj strojne programske opreme prehoda: komunikacijskih prehod za upravljanje procesov v hotelski sobi (razsvetljava, ogrevanje, TV, senčila)
  • Razvoj povezovalne programske opreme (angl. Middleware) – programska oprema za operaterja
  • Razvoj konvergenčnega uporabniškega vmesnika.

Projekt delno financirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Prednostne naložbe 1.2. Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Vrednost sofinanciranja je 199.916,89 EUR.

 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.