Podpora pri razvoju projekta

Priprava idejnih projektov

Naš tim arhitektov in oblikovalcev prevaja želje investitorjev v projekte s tehničnimi in kreativnimi rešitvami, ki ustvarjajo estetsko privlačne in uporabnikom prijazne ambiente.

V procesu oblikovanja sistematično skrbimo za:

 • Pravilno interpretacijo investitorjevih želja, ciljev in zahtev
 • Konzultacije s profesionalci na ostalih področjih opremljanja
 • Pripravo idejnih zasnov in njihovo potrjevanje oziroma usklajevanje
 • Izbor barv, materialov, obdelav, dodatkov in dekoracije
 • Pripravo popisov in idejnih načrtov
 • Nadzor pri pripravi konstrukcijskih oziroma izvedbenih načrtov

Končni dizajn je odgovor na strankine želje in cilje, arhitekturo objekta in občasno tudi lokalne značilnosti.

Tlorisi, pogledi, 3D vizualizacije

Pomemben del idejnega projekta so tako specifikacije z opisi detajlov, materialov in posebnosti kot tudi tlorisni izrisi s postavitvijo artiklov. Z njimi preverjamo količine in proporce med posameznimi artikli.

S pripravo tipičnih projekcij (pogledov oziroma narisov sten) omogočimo lažje usklajevanje z izvajalci ostalih delov, kot so električne in IT-napeljave, tapete, dekorativne tkanine in podobno.

Kadar gre za zahtevnejši ambient, nudimo strankam pripravo tridimenzionalne vizualizacije prostorov, da je predstava jasnejša in odločitev lažja.

Sugeriranje tehničnih rešitev, ki generirajo prihranke

Ob reviziji projekta in pregledu načrtov lahko na podlagi izkušenj sugeriramo rešitve, ki kupcu omogočajo prihranke. Tako se s kupcem poistovetimo in mu predlagamo rešitve, s katerimi privarčuje. Pri tem je naš pristop tak, da ne vplivamo niti na dizajn niti na kakovost. Prihranke iščemo v cenejših detajlih, alternativnih tehnoloških postopkih in alternativnih materialih.

Priprava delovnih načrtov z upoštevanjem gradbenih načrtov

Delovne načrte vedno usklajujemo z gradbenimi načrti in dejanskim stanjem, kar nam omogoča manj zapletov in montažo dogovorjenih elementov brez kompromisov.

5. Proizvodnja in montaža vzorčnih sob

Vsakemu zainteresiranemu investitorju ponujamo izdelavo in montažo vzorčne sobe, ki je osnova za eventualne korekcije in izhodišče za natančno izdelavo vseh nadaljnjih sob.

Priprava terminskih planov

Terminski plan izvedbe projekta je bistvena komponenta notranjega opremljanja hotelov. Na njegovi podlagi potencialni naročnik sprejema odločitve glede dinamike izvajanja. Doseganje planiranega roka zaključka projekta je izjemnega pomena zaradi sledenja nadaljnjim aktivnostim, ki so nujne za popolno funkcionalnost hotela.

Pripravljen terminski plan, ki se nenehno usklajuje z vsemi deležniki pri izvedbi, je ključno orodje, ki nam omogoča kvalitetno vodenje izvedbe projekta.

Priprava terminskega plana je sestavni del priprave celotne projektne dokumentacije in ponudbe. Terminski plan je pripravljen z računalniškim programom MS Project in vanj projektni vodja vključi vse pomembne informacije oziroma izhodišča, kot so:

 • Informacije, ki jih zagotovi investitor/naročnik
 • Informacije o stanju del na objektu
 • Informacije o procesu priprave tehnološke dokumentacije
 • Informacije o dobavnih rokih za nabavo ključnih materialov in polizdelkov
 • Informacije o potrebnem času za izvedbo proizvodnega procesa
 • Informacije o potrebnem času za izvedbo logističnih procesov
 • Informacije o potrebnem času za izvedbo montaže
 • Druge informacije (pridobitev dovoljenj in certifikatov)

Pri pripravi terminskega plana se identificirajo vsa morebitna tveganja, ki bi lahko povzročala časovne odklone. V zvezi s tem se v terminski plan vključijo ustrezne kontrole kritičnih točk, s pomočjo katerih se celovito spremlja potek planirane investicije, na tej osnovi pa se tako že vnaprej pripravi nabor ukrepov s katerih se tovrstni riziki minimizirajo oziroma se nadomesti čas eventualnega vmesnega časovnega odklona. Ker se zavedamo, da je končni rok izvedbe fiksen in da se z vidika zagotavljanja učinkovitega zaključka projekta ne sme spreminjati, se terminski plan nenehno spremlja in ustrezno prilagaja ter usklajuje z upoštevanjem novih informacij glede na ostale procese izvedbe projekta.

Projektni vodja skrbi za konstantno spremljanje in usklajevanje vseh procesov v okviru izvedbe projekta v sodelovanju s ključnimi sodelavci in dejavniki v procesu izvedbe projekta, kot so priprava tehnične dokumentacije, nabava, proizvodnja, logistika in montaža.

Finančno načrtovanje projektov interiernega opremljanja

Priprava ponudb je v fazi razvoja projekta najbolj kompleksen postopek. Pripravo cen vodi projektni inženir oziroma vodja projekta, pri postopku pa sodelujejo še tehnični direktor, tehnologi, konstruktorji ter oddelka za logistiko in montažo.

Pri pripravi cen želimo čim bolj podrobno zajeti vse informacije, ki so nam v danem trenutku na razpolago. Te zajemajo tehnično dokumentacijo in ostale informacije, ki jih posredujejo pooblaščeni predstavniki naročnika ter odgovorni arhitekt oziroma oblikovalec. Pri tem sta najpomembnejša:

 • Projekt notranjega dizajna. Če nam naročnik posreduje tovrstni dokument, se naša ponudba osredotoči na vsebino projekta, v kolikor pa naročnik tega dela nima, ga lahko izdelajo naši interni arhitekti oziroma oblikovalci.
 • Popis elementov (BOQ) na osnovi projekta notranjega dizajna. Če je ta sestavni del projekta, se ponudba pripravi po tem popisu, še pred tem pa se glede na preostalo tehnično dokumentacijo preveri, ali BOQ vsebuje vse elemente oziroma postavke. V kolikor BOQ ni na voljo, ga pripravijo naši inženirji. Pri tem se osredotočimo na želje in potrebe kupca, da zajamemo vse, kar potrebuje.

V ponudbah želimo čim več detajlov prikazati tako tekstovno kot grafično, da kupec razume pristop in cene, ki jih prejme za posamezne pozicije, in predvsem, da je seznanjen s tem, kaj dobi za svoj denar.
Revizija projekta in generiranje prihrankov
Zelo pomemben element pri izdelavi ponudbe in nadaljnjih postopkih so revizija projekta, pregled načrtov in sugestij, ki kupcu pomagajo privarčevati. Z naročnikom se poistovetimo in mu predlagamo rešitve, ki ne vplivajo na dizajn ali kvaliteto. Prihranke iščemo v cenejših detajlih, alternativnih tehnoloških postopkih in alternativnih materialih.

V fazi usklajevanja ponudb po dogovoru zagotavljamo tudi pripravo dodatne tehnične dokumentacije in načrtov, in sicer:

– Celotne načrte interierja

 • Tlorise
 • Poglede na stene
 • Koordinacije z elektro deli, vodoinstalacijskimi deli, strojnimi instalacijami

– Načrte posameznih kosov pohištva s podrobno proizvodno dokumentacijo
– Specifikacije materialov
– Prostorsko matriko – dokument, ki definira posamezne prostorske razporeditve

Prevoz in montaža
Naše storitve poleg priprave tehnične dokumentacije, razvoja in proizvodnje izdelkov vključujejo tudi logistiko in montažo.
Pri kalkulaciji montaže in prevoza vključujemo celoten spekter stroškov, od prevoza monterjev, bivanja na lokaciji objekta, stroškov dela, stroškov prevoza materiala do preostalih logističnih stroškov.

Celoten spekter ponudbe
Pri ponudbi je bistveno, da kupcu ponujamo celoten paket del, kar poleg klasičnega pohištvenega interierja predstavlja še:

– Postavitev suhomontažnih sten in stropov
– Finalna obdelava sten / stropov in podov z:

 • Barvanjem
 • Tapetami
 • Keramiko
 • Kamnom

– Celoten nabor preostalih materialov, kot so:

 • Dekorativna razsvetljava
 • Sanitarna oprema
 • Zavese
 • Razne dekoracije.

Pri pripravi ponudb se Stilles osredotoča na 4 ključne elemente:

 • Ponudba vedno vsebuje le tisto, kar kupec želi. Upoštevamo le njegove potrebe in imamo pri tem v mislih, da dejanska potreba naročnika ni nujno enaka njegovim željam in obratno.
 • V ponudbi mora kupec prepoznati koristi in funkcionalnosti, ki jih bo pridobil z nakupom. Razumemo, da si kupec vedno znova postavlja vprašanje, kakšne koristi bo imel od izdelka. Če mu izdelek oziroma rešitev ne koristi, tega zagotovo ne bo kupil.
 • Izdelku dodamo vrednost in zmanjšamo tveganje pri nakupu oziroma izbiri. To naredimo tako, da ponudimo dodatne ugodnosti, primerjavo cen, brezplačen vzorec, prototip itd.
 • Na povpraševanje se odzovemo takoj. Dogovorimo se za termin oddajanja ponudbe in se ga stoodstotno držimo.