Vodenje tehnične dokumentacije

Tehnična osnova za začetek konstruiranja oziroma priprave delovnih načrtov

– Definiran projekt notranjega dizajna. Če tega dokumenta ni, lahko za naročnika pripravimo osnovno tehnično dokumentacijo (tlorisna situacija interierja, pogledi na stene).
– Usklajenost dizajna notranje opreme z gradbenimi načrti (arhitekturni načrt, načrt instalacij).
– Popis izdelkov.

Imenovanje odgovornega konstruktorja

V pripravo delovne dokumentacije za določen projekt je vključenih več konstruktorjev. Izmed njih se imenuje odgovorni skrbnik, ki v vseh fazah izvedbe projekta zagotavlja potrebno podporo.

Meritve na objektu

Delovna dokumentacija se ne pripravlja pred meritvami. Na ta način sta zagotovljena točnost proizvedenih izdelkov ter tekoč in učinkovit proces montaže. Meritve se izvajajo z laserskimi merilniki oziroma s 3D-laserskim merilnikom, kadar so prostori kompleksnih oblik. Podatki meritev se prek Bluetootha prenašajo neposredno v že vnaprej pripravljeno Excelovo tabelo.
V primerih, ko gradbeno objekt še ni v fazi zaključnih del in ni možno vzeti mer, se za potrebe gradbenih izvajalcev pripravi načrt (tloris z vsemi gradbenimi merami, ki zadevajo vgradnjo notranje opreme).

Priprava delovnih načrtov

Konstruktor izriše delovni načrt, pri čemer se uporablja program za risanje MegaCad z nadgradnjo MegaTischler za izdelavo razpisne dokumentacije. Načrt je sestavljen iz narisa, tlorisa in stranskega risa izdelka in iz potrebnih detajlov.
V primeru poenotenja in standardizacije elementov izdelka se po potrebi izdelajo tudi kosovnice, ki so potrebne takrat, ko se z risanjem detajla ali prereza ne da prikazati izdelave določenih lastnosti na elementu (gre predvsem za kotiranje izvrtin, profilov, lokov itd.).
Med procesom priprave načrtov se težji detajli in postopki izdelave prediskutirajo z vodjo projekta, tehnologi in vodjo montaže ter po potrebi tudi ustrezno korigirajo.
Pripravljena tehnična dokumentacija se posreduje v potrditev odgovornim predstavnikom naročnika (odgovornemu arhitektu oziroma oblikovalcu).

Revizije delovnih načrtov

Vsaka izdelana sprememba se označi v glavi načrta, kjer se označijo vrsta in datum spremembe ter avtor in vsak spremenjen načrt se označi z novo številko indeksa.

Potrjeni načrti

S strani naročnika potrjeni konstrukcijski načrti so osnova za začetek nabavnega in proizvodnega procesa. Izdela se razpisna dokumentacija materialov (krojne liste tvoriv, krojne liste furnirja, izdajnica materialov itd.). Ta dokumentacija je osnova tako za nabavni proces kot tudi za proces proizvodnje.

Označevanje in arhiviranje načrtov

Vsak načrt se oštevilči s kodo projekta, oznako prostora v objektu, številko načrta in s številko indeksa spremembe.
V vseh fazah konstruiranja in izvajanja projekta se vodi centralna evidenca vseh načrtov.
Vsi izdelani delovni načrti se shranjujejo na skupnem mrežnem računalniku, od koder so dokumenti dostopni vsem uporabnikom vključenim v proizvodni proces, logistiko, montažo in vodenje projekta. Poleg tega se vsi dokumenti dostavijo v proizvodnjo še v natisnjeni verziji. Ta dokumentacija se prek vodje proizvodnje razdeli vodjam posameznih oddelkov.