Menu

Uspešno prestali preskus požarne odpornosti dveh modelov lesenih notranjih vrat


Današnja gradnja sodobnih objektov, predvsem javnih, zahteva različna specialna vrata, ki morajo ustrezati visokim zahtevam uporabnikov in predpisov. Takim vratom pravimo funkcijska vrata, ki morajo ustrezati določenemu nivoju požarne odpornosti, zvočne izolativnosti, dimo-tesnosti, klimatskih sprememb in protivlomni varnosti. V podjetju smo pred kratkim stopili na pot razvoja funkcijskih vrat in žanjemo prve uspehe.

Dne, 09.06.2015 smo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) uspešno prestali preskus požarne odpornosti dveh modelov lesenih notranjih vrat. Poskus je potekal v požarnem laboratoriju zavoda v Ljubljani, izveden pa je bil po standardu SIST EN 1634-1:2014. Vrata z brazdnim krilom mod. SFD-01 so se uspešno upirala preboju ognja 52 minut, vrata z nebrazdnim krilom mod. SFD-02 pa celo 63 minut. Na osnovi uspešno opravljenega preskusa smo prejeli klasifikacijsko poročilo št. P 0550/15-530-2, ki je predpogoj za certificiranje vrat. Vrata z brazdnim krilom mod. SFD-01 so tako pridobila klasifikacijo EI145, vrata z nebrazdnim krilom SFD-02 pa EI160.

V podjetju se bomo še naprej trudili in razvijali funkcijska vrata za različne namene in potrebe različnih uporabnikov. V naših vratih je vgrajeno vrhunsko okovje priznanih proizvajalcev, konstrukcija in izdelava vrat pa je plod domačega dela in znanja.