Stilles je prostor mnogih priložnosti.

Naši dnevni spremljevalci so tradicija in inovativnost. Zaposlenim ponujamo odlične pogoje za delo in razvoj, cenimo in spodbujamo željo po novih izkušnjah, znanjih in dajemo pogum za prehod prek mej. Sodelavci imajo priložnost za napredovanje, dnevno sodelovanje s strokovnjaki in možnost za nenehno učenje.
Gradimo prostor kjer biva medsebojno zaupanje, spoštovanje, medgeneracijsko sodelovanje, timsko in učinkovito delo.

Stalno ustvarjamo nova delovna mesta zato vas vabimo, da se pridružite pri uresničevanju naših ambicioznih ciljev.
Pišite nam na kadrovska@stilles.si.

 

 

 

 

RAZPISANA DELOVNA MESTA:

Zaposlitev2

1. NADZORNIK DEL NA GRADBIŠČU

Opis delovnega mesta:

 • sodelovanje in zastopanje interesov družbe na koordinacijskih sestankih na gradbiščih,
 • sodelovanje pri pripravi terminskih planov izvajanja del ter kontrola izvedbe del skladno s terminskimi plani ter predlog korektivnih ukrepov,
 • kontrola kvalitete preddel na objektu,
 • kontrola del izvedenih s strani matične družbe na objektu,
 • komunikacija z gradbiščem, proizvodnjo ter vodjo projekta,
 • organizacija logistike za projekt,
 • vodenje in koordiniranje montaž na terenu,
 • priprava rednih poročil o poteku montaže ter predlog korektivnih ukrepov v primeru odklonov,
 • priprava dokumentacije za obračun in primopredajo projektov,
 • skrb za izvajanje potrebnih ukrepov za varstvo pri delu na gradbiščih za ekipe, za katere je zadolžen,
 • dela po navodilih nadrejenega,

Pričakujemo:

 • višje ali visokošolsko izobrazbo gradbene, arhitekturne ali lesarske smeri,
 • aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika,
 • več let delovnih izkušenj na področju operativnega vodenja gradbišča oz. večjih zaključenih enot,
 • poznavanje MS okolja, znanje AutoCada,
 • pripravljenost za delo v tujini,
 • ciljno usmerjenost, odločnost in fleksibilnost.
2. KONSTRUKTOR

Opis delovnega mesta:

 • izdelava konstrukcijskih načrtov in tolmačenje načrtov,
 • izdelava razpisne dokumentacije (prirezovalna lista, izdajnice, …),
 • sodelovanje z arhitekti in vodji projektov v projektnem timu,
 • izbira materialov in definiranje potreb po materialih za nabavno službo,
 • meritve na objektu,
 • spremljanje in nadzor izdelave opreme v proizvodnji,
 • dajanje navodil montažnim skupinam na objektu,
 • kontrola izvedbe gradbenih del ostalih izvajalcev na objektu,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • Vsaj VI. stopnja strokovne izobrazba lesarske oz. druge tehnične smeri,
 • delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu,
 • željo po novih znanjih,
 • poznavanje vsaj enega CAD programa za risanje,
 • poznavanje osnov tehničnega risanja,
 • poznavanje konstrukcij izdelkov v lesarstvu,
 • poznavanje tehnologije izdelave izdelkov.

3. ASISTENT VODJE PROJEKTOV

Opis delovnega mesta:

SODELOVANJE V OPERATIVNIH TIMIH, KI SKRBIJO ZA IZVEDBO:

 • priprava vseh elementov za izdelavo prodajnih ponudb (obvladovanje in urejanje kalkulacijske baze),
 • pridobivanje ponudb podizvajalcev in dobaviteljev za predmetni projekt,
 • sodelovanje in zastopanje interesov družbe na koordinacijskih sestankih na gradbiščih,
 • sodelovanje pri pripravi terminskih planov izvajanja del ter kontrola izvedbe del skladno s terminskimi plani ter predlog korektivnih ukrepov,
 • projektno vodenje in kontrola kvalitete na objektu,
 • komunikacija z gradbiščem, proizvodnjo ter vodjo projekta,
 • organizacija logistike za projekt,
 • priprava rednih poročil o poteku montaže ter predlog korektivnih ukrepov v primeru odklonov,
 • priprava dokumentacije za obračun in primopredajo projektov,
 • skrb za izvajanje potrebnih ukrepov za varstvo pri delu na gradbiščih za ekipe, za katere je zadolžen,
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko ali višješolsko lesarske, gradbene oz. druge ustrezne tehnične smeri,
 • znanje angleškega jezika oz./ali nemškega jezika,
 • poznavanje MS okolja, Autocada,
 • vozniški izpit B kategorije;
 • visoko fleksibilnost in ciljno usmerjenost
 • pogajalske in organizacijske sposobnosti
4. VODJA PROJEKTOV

Opis delovnega mesta:

 • Načrtovanje projektov
  – Pridobivanje informacij o potencialnih projektih oz. naročnikih in izvajanje ostalih aktivnosti za pospeševanje prodaje.
  – Sodelovanje pri pripravi idejnih zasnov projektov.
  – Priprava ponudb in tenderske dokumentacije, sodelovanje pri komercialnih razgovorih z naročniki.
  – Koordinacija dela za pripravo vzorcev oz. vzorčnih sob.
  – Sprotno poročanje nadrejenim.
 • Organizacija projektov
  – Priprava osnutkov pogodb z naročniki in podizvajalci.
  – Sodelovanje pri izboru podizvajalcev.
  – Posredovanje ustreznih informacij pri pripravi delavniških risb in načrtov.
  – Zagotavljanje podatkov za pripravo proizvodnega plana.
  – Zagotavljanje podatkov za organizacijo nabavnega procesa in logistike.
  – Sprotno poročanje nadrejenim.
 • Vodenje in nadzor izvedbe projektov
  – Koordinacija internih izvedbenih aktivnosti (operativna priprava dela, planska služba, nabava in logistika).
  – Koordinacija eksternih izvedbenih aktivnosti (podizvajalci, ostali izvajalci na gradbišču).
  – Sodelovanje pri kontroli kvalitete izdelkov.
  – Stroškovno upravljanje projekta.
  – Sodelovanje pri primopredajah projektov.
  – Priprava končnega obračuna.
  – Izdelava končnega poročila o izvedbi projekta.
  – Sprotno poročanje nadrejenim.
 • Po-prodajne aktivnosti
  – Reševanje reklamacij.
  – Finančna izterjava.
 • Splošno
  – Identifikacija potencialnih podizvajalcev in sodelovanje pri razvoju podizvajalcev.
  – Sodelovanje na sejmih.
  – Odgovornost za prenos znanja, izkušenj in informacij znotraj podjetja.
  – Dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko ali izjemoma višješolska izobrazba lesarske, gradbene oz. druge ustrezne smeri,
 • 5 let izkušenj na delovnih mestih vodenja projektov hotelskega inženiringa,
 • znanje hrvaškega in angleškega jezika oz. nemškega jezika,
 • poznavanje MS okolja, AutoCad-a in delo z internetom,
 • Pripravljenost na pogoste službene poti,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • veliko fleksibilnost in ciljno usmerjenost.

5. CNC OPERATER

Opis delovnega mesta:

 • programiranje CNC strojev,
 • nadzor in upravljanje CNC strojev,
 • nastavitev stroja in rezilnega orodja pred obratovanjem,
 • obvladovanje in izvajanje tehnik strojne obdelave lesa,
 • redno dnevno vzdrževanje in mazanje CNC strojev,
 • samokontrola,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • V. oz. VI. stopnjo izobrazbe lesarske smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • poznavanje osnov programiranja CNC strojev,
 • poznavanje lesarske proizvodnje.
 • poznavanje tehnoloških procesov v pohištveni industriji.
6. MIZAR

Opis delovnega mesta:

 • uporaba dokumentacije (načrti, kosovnice, prirezovalne liste, sestavnice,…)
 • delo na lesno-obdelovalnih strojih,
 • nastavitve lesno-obdelovalnih strojev,
 • sestava elementov v sklope (lepljenje, vijačenje)
 • brušenje in posnemanje robov,
 • montaža izdelkov,
 • embaliranje izdelkov,
 • montaža izdelkov na terenu,
 • samokontrola,
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • IV. oz. V. stopnjo izobrazbe lesarske smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • znanje branja proizvodne dokumentacije in načrtov,
 • poznavanje dela na lesno-obdelovalnih strojih oz.
 • izkušnje z montažami na terenu.

7. ARHITEKT

Opis delovnega mesta:

 • Strokovno svetovanje strankam,
 • izdelava idejnih projektov opremljanja prostorov,
 • svetovanje in nadzor pri izdelavi izvedbenih projektov, načrtov in vzorcev,
 • svetovanje in strokovni nadzor pri realizaciji projektov,
 • izdelava idejnih zasnov in sodelovanje pri razvoju programov blagovne znamke STILLES,
 • sodelovanje pri dopolnjevanju, spreminjanju in razvoju obstoječih programov STILLES-a
 • sodelovanje pri snovanju in izvajanju marketinških aktivnosti (sejmi, prospekti, oglasi, celostna podoba),
 • modeliranje in renderiranje notranje opreme,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • Univerzitetno izobrazbo arhitekturne smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj pri projektiranju notranje opreme ali arhitekturnem projektiranju,
 • znanje programov Autocad 2D in 3D, Photoshop, Sketch up ali 3D Studio Max ali Rhino,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanje angleškega jezika oz. nemškega jezika,
 • visoko flexibilnost in sposobnost delovanja v timu,
 • odgovornost do dela in doseganja rezultatov.
8. ODDELKOVODJA

Opis delovnega mesta:

 • Vodenje oddelka,
 • optimalno razporejanje delavcev in izrabe del. ur,
 • odgovornost za racionalno porabo materialnih resursov,
 • odgovornost za doseganje rokov izdelav v oddelku,
 • odgovornost za kakovost izdelav,
 • odgovornost za doseganje delovnih normativov oddelka,
 • zagotavljanje dokumentacije oddelka,
 • količinsko in kvalitetno primopredajo med oddelki,
 • odgovornost za prisotnost podrejenih na delovnem mestu,
 • odgovornost za kooperativno med-oddelčno sodelovanje,
 • odgovornost za izvajanje varnosti in zdravja pri delu v oddelku,
 • skrb za nenehno izboljševanje procesov,
 • sledenje poteka proizvodnje,
 • delo na lesno-obdelovalnih strojih,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • V. ali VI. stopnjo izobrazbe lesarske smeri,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • izkušnje z vodenjem skupine delavcev,
 • znanje branja proizvodne dokumentacije in načrtov,
 • sposobnost vodenja zahtevane dokumentacije,
 • sposobnost spremljanja in zagotavljanja rokov izdelav inkvalitete izdelkov,
 • poznavanje tehnoloških procesov v pohištveni industriji.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3. mesecev, stimulativno nagrajevanje, možnost hitrega napredovanja, delo v razvojno naravnanem timu, v urejenem in dinamičnem okolju.

V kolikor ste se odločili na poslovni poti poiskati novo priložnost v okolju, ki ceni samostojnost in samoiniciativen doprinos posameznika in imate zahtevane kvalifikacije, vas vabimo, da se čimprej predstavite s svojimi osnovnimi podatki v obliki življenjepisa, ki ga pošljete na naslov: Stilles d.o.o., Savska cesta 13, 8290 Sevnica ali e-pošto: kadrovska@stilles.si, s pripisom imena tistega delovnega mesta za katerega kandidirate.