Menu

ZAPOSLUJEMO!


Stilles d.o.o. med svoje vrste vabi nove sodelavce za delovna mesta:

1. KONSTRUKTOR

Opis delovnega mesta:

 • izdelava konstrukcijskih načrtov in tolmačenje načrtov,
 • izdelava razpisne dokumentacije (prirezovalna lista, izdajnice, …),
 • sodelovanje z arhitekti in vodji projektov v projektnem timu,
 • izbira materialov in definiranje potreb po materialih za nabavno službo,
 • meritve na objektu,
 • spremljanje in nadzor izdelave opreme v proizvodnji,
 • dajanje navodil montažnim skupinam na objektu,
 • kontrola izvedbe gradbenih del ostalih izvajalcev na objektu,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • vsaj VI. stopnja strokovne izobrazba lesarske oz. druge tehnične smeri,
 • delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu,
 • željo po novih znanjih,
 • poznavanje vsaj enega CAD programa za risanje,
 • poznavanje osnov tehničnega risanja,
 • poznavanje konstrukcij izdelkov v lesarstvu,
 • poznavanje tehnologije izdelave izdelkov.

Nudimo:

 • možnost dolgoročnega sodelovanja,
 • možnost hitrega napredovanja,
 • stimulativno nagrajevanje,
 • delo v razvojno naravnanem timu, v urejenem in dinamičnem okolju.

2. VODJA PROJEKTOV

Opis delovnega mesta:

1. Načrtovanje projektov

 • Pridobivanje informacij o potencialnih projektih oz. naročnikih in izvajanje ostalih aktivnosti za pospeševanje prodaje.
 • Sodelovanje pri pripravi idejnih zasnov projektov.
 • Priprava ponudb in tenderske dokumentacije, sodelovanje pri komercialnih razgovorih z naročniki.
 • Koordinacija dela za pripravo vzorcev oz. vzorčnih sob.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

2. Organizacija projektov

 • Priprava osnutkov pogodb z naročniki in podizvajalci.
 • Sodelovanje pri izboru podizvajalcev.
 • Posredovanje ustreznih informacij pri pripravi delavniških risb in načrtov.
 • Zagotavljanje podatkov za pripravo proizvodnega plana.
 • Zagotavljanje podatkov za organizacijo nabavnega procesa in logistike.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

3. Vodenje in nadzor izvedbe projektov

 • Koordinacija internih izvedbenih aktivnosti (operativna priprava dela, planska služba, nabava in logistika).
 • Koordinacija eksternih izvedbenih aktivnosti (podizvajalci, ostali izvajalci na gradbišču).
 • Sodelovanje pri kontroli kvalitete izdelkov.
 • Stroškovno upravljanje projekta.
 • Sodelovanje pri primopredajah projektov.
 • Priprava končnega obračuna.
 • Izdelava končnega poročila o izvedbi projekta.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

4. Poprodajne aktivnosti

 • Reševanje reklamacij.
 • Finančna izterjava.

5. Splošno

 • Identifikacija potencialnih podizvajalcev in sodelovanje pri razvoju podizvajalcev.
 • Sodelovanje na sejmih.
 • Odgovornost za prenos znanja, izkušenj in informacij znotraj podjetja.
 • Dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko ali izjemoma višješolska izobrazba lesarske oz. druge ustrezne smeri;
 • 5 let izkušenj na delovnih mestih vodenja projektov hotelskega inženiringa;
 • znanje hrvaškega in angleškega jezika oz. nemškega jezika;
 • poznavanje MS okolja, Autocada in delo z internetom,
 • vozniški izpit B kategorije;
 • veliko flexibilnost in ciljno usmerjenost;

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesecev.
 • stimulativno nagrajevanje;

3. MIZAR

Opis delovnega mesta:

 • uporaba dokumentacije (načrti, kosovnice, prirezovalne liste, sestavnice,…)
 • delo na lesno-obdelovalnih strojih,
 • nastavitve lesno-obdelovalnih strojev,
 • sestava elementov v sklope (lepljenje, vijačenje)
 • brušenje in posnemanje robov,
 • montaža izdelkov,
 • embaliranje izdelkov,
 • montaža izdelkov na terenu,
 • samokontrola,
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • IV. oz. V. stopnjo izobrazbe lesarske smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • znanje branja proizvodne dokumentacije in načrtov,
 • poznavanje dela na lesno-obdelovalnih strojih oz.
 • izkušnje z montažami na terenu.

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece,
 • stimulativno nagrajevanje;

4. CNC OPERATER

Opis delovnega mesta:

 • programiranje CNC strojev,
 • nadzor in upravljanje CNC strojev,
 • nastavitev stroja in rezilnega orodja pred obratovanjem,
 • obvladovanje in izvajanje tehnik strojne obdelave lesa,
 • redno dnevno vzdrževanje in mazanje CNC strojev,
 • samokontrola,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • V. oz. VI. stopnjo izobrazbe lesarske smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • poznavanje osnov programiranja CNC strojev,
 • poznavanje lesarske proizvodnje.

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece,
 • stimulativno nagrajevanje;

 

***

V kolikor ste se odločili na poslovni poti poiskati novo priložnost v okolju, ki ceni samostojnost in samoiniciativen doprinos posameznika in imate zahtevane kvalifikacije, vas vabimo, da se čimprej predstavite s svojimi osnovnimi podatki v obliki življenjepisa, ki ga pošljete na naslov: Stilles d.o.o., Savska cesta 13, 8290 Sevnica ali e-pošto: kadrovska@stilles.si, s pripisom imena delovnega mesta za katerega kandidirate  »KONSTRUKTOR«, »VODJA PROJEKTOV«, »MIZAR« ali »CNC OPERATER« – odvisno za katero mesto kandidirate.

Življenjepisu priložite tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev (spričevalo).