Menu

ZAPOSLUJEMO!


Stilles d.o.o. med svoje vrste vabi nove sodelavce za delovna mesta:

1. ARHITEKT

Opis delovnega mesta:

 • izdelava idejnih projektov opremljanja prostorov,
 • svetovanje in nadzor pri izdelavi izvedbenih projektov, načrtov in vzorcev,
 • svetovanje in strokovni nadzor pri realizaciji projektov,
 • strokovno svetovanje strankam,
 • izdelava idejnih zasnov in sodelovanje pri razvoju programov blagovne znamke Stilles,
 • sodelovanje pri dopolnjevanju, spreminjanju in razvoju obstoječih pohištvenih programov
 • sodelovanje pri snovanju in izvajanju marketinških aktivnosti (sejmi, prospekti, oglasi, celostna podoba),
 • modeliranje in renderiranje notranje opreme,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • izobrazbo arhitekturne smeri,
 • znanje programov Autocad 2D in 3D, Photoshop, SketchUp ali 3D Studio Max ali Rhino,
 • zaželene izkušnje pri arhitekturnem projektiranju ali pri projektiranju notranje opreme,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanje angleškega jezika oz. nemškega jezika,
 • visoko flexibilnost in sposobnost delovanja v timu,
 • odgovornost do dela in doseganja rezultatov.

2. VODJA PROJEKTOV

Opis delovnega mesta:

1. Načrtovanje projektov

 • Pridobivanje informacij o potencialnih projektih oz. naročnikih in izvajanje ostalih aktivnosti za pospeševanje prodaje.
 • Sodelovanje pri pripravi idejnih zasnov projektov.
 • Priprava ponudb in tenderske dokumentacije, sodelovanje pri komercialnih razgovorih z naročniki.
 • Koordinacija dela za pripravo vzorcev oz. vzorčnih sob.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

2. Organizacija projektov

 • Priprava osnutkov pogodb z naročniki in podizvajalci.
 • Sodelovanje pri izboru podizvajalcev.
 • Posredovanje ustreznih informacij pri pripravi delavniških risb in načrtov.
 • Zagotavljanje podatkov za pripravo proizvodnega plana.
 • Zagotavljanje podatkov za organizacijo nabavnega procesa in logistike.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

3. Vodenje in nadzor izvedbe projektov

 • Koordinacija internih izvedbenih aktivnosti (operativna priprava dela, planska služba, nabava in logistika).
 • Koordinacija eksternih izvedbenih aktivnosti (podizvajalci, ostali izvajalci na gradbišču).
 • Sodelovanje pri kontroli kvalitete izdelkov.
 • Stroškovno upravljanje projekta.
 • Sodelovanje pri primopredajah projektov.
 • Priprava končnega obračuna.
 • Izdelava končnega poročila o izvedbi projekta.
 • Sprotno poročanje nadrejenim.

4. Poprodajne aktivnosti

 • Reševanje reklamacij.
 • Finančna izterjava.

5. Splošno

 • Identifikacija potencialnih podizvajalcev in sodelovanje pri razvoju podizvajalcev.
 • Sodelovanje na sejmih.
 • Odgovornost za prenos znanja, izkušenj in informacij znotraj podjetja.
 • Dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko ali izjemoma višješolska izobrazba lesarske oz. druge ustrezne smeri;
 • 5 let izkušenj na delovnih mestih vodenja projektov hotelskega inženiringa;
 • znanje hrvaškega in angleškega jezika oz. nemškega jezika;
 • poznavanje MS okolja, Autocada in delo z internetom,
 • vozniški izpit B kategorije;
 • veliko flexibilnost in ciljno usmerjenost;

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 4 mesecev.
 • stimulativno nagrajevanje;

3. ASISTENT VODJE PROJEKTOV

Opis delovnega mesta:

 • priprava vseh elementov za izdelavo prodajnih ponudb (obvladovanje in urejanje kalkulacijske baze),
 • pridobivanje ponudb podizvajalcev in dobaviteljev za predmetni projekt,
 • sodelovanje in zastopanje interesov družbe na koordinacijskih sestankih na gradbiščih,
 • sodelovanje pri pripravi terminskih planov izvajanja del ter kontrola izvedbe del skladno s terminskimi plani ter predlog korektivnih ukrepov,
 • projektno vodenje in kontrola kvalitete na objektu,
 • komunikacija z gradbiščem, proizvodnjo ter vodjo projekta,
 • organizacija logistike za projekt,
 • vodenje montažnih ekip na terenu,
 • vodenje in koordiniranje montaž,
 • priprava rednih poročil o poteku montaže ter predlog korektivnih ukrepov v primeru odklonov,
 • priprava dokumentacije za obračun in primopredajo projektov,
 • skrb za izvajanje potrebnih ukrepov za varstvo pri delu na gradbiščih za ekipe, za katere je zadolžen,
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • visokošolsko, višješolsko oz. srednješolsko izobrazbo lesarske, gradbene oz. druge ustrezne smeri;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu oz. sodelovanja pri inženiring projektih,
 • znanje angleškega jezika oz. nemškega jezika,
 • poznavanje MS okolja; Autocada;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • visoko flexibilnost in ciljno usmerjenost

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev
 • stimulativno nagrajevanje

4. MIZAR

Opis delovnega mesta:

 • uporaba dokumentacije (načrti, kosovnice, prirezovalne liste, sestavnice,…)
 • delo na lesno-obdelovalnih strojih,
 • nastavitve lesno-obdelovalnih strojev,
 • sestava elementov v sklope (lepljenje, vijačenje)
 • brušenje in posnemanje robov,
 • montaža izdelkov,
 • embaliranje izdelkov,
 • montaža izdelkov na terenu,
 • samokontrola,
 • vzdrževanje reda in čistoče v delovnem okolju,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • IV. oz. V. stopnjo izobrazbe lesarske smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • znanje branja proizvodne dokumentacije in načrtov,
 • poznavanje dela na lesno-obdelovalnih strojih oz.
 • izkušnje z montažami na terenu.

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece,
 • stimulativno nagrajevanje;

5. CNC OPERATER

Opis delovnega mesta:

 • programiranje CNC strojev,
 • nadzor in upravljanje CNC strojev,
 • nastavitev stroja in rezilnega orodja pred obratovanjem,
 • obvladovanje in izvajanje tehnik strojne obdelave lesa,
 • redno dnevno vzdrževanje in mazanje CNC strojev,
 • samokontrola,
 • dela po navodilih nadrejenega.

Pričakujemo:

 • V. oz. VI. stopnjo izobrazbe lesarske smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 • poznavanje osnov programiranja CNC strojev,
 • poznavanje lesarske proizvodnje.

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece,
 • stimulativno nagrajevanje;

 

***

V kolikor ste se odločili na poslovni poti poiskati novo priložnost v okolju, ki ceni samostojnost in samoiniciativen doprinos posameznika in imate zahtevane kvalifikacije, vas vabimo, da se čimprej predstavite s svojimi osnovnimi podatki v obliki življenjepisa, ki ga pošljete na naslov: Stilles d.o.o., Savska cesta 13, 8290 Sevnica ali e-pošto: kadrovska@stilles.si, s pripisom imena delovnega mesta za katerega kandidirate  »ARHITEKT«, »VODJA PROJEKTOV«, »ASISTENT VODJE PROJEKTOV«, »MIZAR« ali »CNC OPERATER« – odvisno za katero mesto kandidirate.

Življenjepisu priložite tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev (spričevalo).