Menu

Projekt »Razvoj izdelkov za petzvezdične hotele« prejel EU sofinanciranjeStilles d.o.o. je na razpisu Slovenskega regionalnega sklada za razvoj inovativnega produkta: »Razvoj izdelkov za pet-zvezdične hotele« pridobil sredstva, ki jih delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in EU– Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen projekta razvoj visokokakovostnih izdelkov za pet-zvezdične hotele, kot na primer lesena požarno odporna in zvočno izolativna vrata ter ostali izdelki z visoko dodano vrednostjo. Projekt poteka od razvoja izdelkov, nakupa opreme, do izdelave nulte serije.

Cilj projekta:
1. Povečanje št. zaposlenih ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
2. Vstop novega proizvoda na tržišče

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji >>