ESRR

Projekt »Razvoj izdelkov za petzvezdične hotele« je prejel EU sofinanciranje.

Stilles  d.o.o. je na razpisu Slovenskega regionalnega sklada za razvoj inovativnega produkta: »Razvoj izdelkov za petzvezdične hotele« pridobil sredstva, ki jih delno sofinancira  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in EU – Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen projekta » razvoj izdelkov za petzvezdične hotele« je razvoj visokokakovostnih izdelkov za petzvezdične hotele.

Projekt poteka od razvoja izdelkov, nakupa opreme, do izdelave nulte serije.

Cilj projekta:

  1. Povečanje števila zaposlenih ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
  2. Vstop novega proizvoda na tržišče

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/