Foto In Logo

Uspešno smo pridobili certifikat PEFC

Certifikacija PEFC je sinonim za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki enako upošteva ekološka, ​​ekonomska in socialna merila. Vendar ni certificiran zgolj izdelek/les, temveč je certificirano tudi gospodarjenje z gozdom, vključno z odstranjevanjem lesa do gozdne poti. V “predelovalni verigi” lesa, od gozda do končnega izdelka, je vsako posamezno podjetje pomemben člen, zato je potrebna certifikacija vseh podjetij, ki se ukvarjajo z lesom ali lesnimi izdelki.

Zakaj je PEFC tako močan: PEFC je v 55 državah priznal sisteme certificiranja. Z več kot 320 milijoni hektarjev certificiranih gozdnih površin je PEFC največji sistem certificiranja gozdov na svetu, ki zagotavlja zadostne količine certificiranih surovin. Za vsako področje izdelka. Zaradi tega je PEFC največji sistem certificiranja za gozd in lesne izdelke na svetu.

Vedno večja okoljska ozaveščenost prebivalstva vodi do povečanega povpraševanja po izdelkih, ki ustrezajo pričakovanjem trajnostne proizvodnje. S certifikatom PEFC družba Stilles prevzema družbeno odgovornost, saj s tem podpira odgovorno rabo virov ter dejavno prispeva k ohranjanju gozdov.

Potrjevanje proizvodne verige (“Chain-of-Custody”) omogoča sledenje pretoka lesa v celotnem proizvodnem procesu prek certificiranega gozda do lesnopredelovalnega podjetja in končnega izdelka. To zagotavlja nemoteno sledenje toku lesa v predelovalni verigi.

Logotip in nalepke PEFC so zaupanja vredne blagovne znamke po vsem svetu. Logotip PEFC “Zelena drevesa” je vaše zagotovilo, da izdelki iz lesa – od hlodov do pohištva – prihajajo iz trajnostnih virov.

Stilles je certificiran s certifikacijsko številko BV/CdC/1274693 in identifikacijsko številko PEFC/27-31-91.

Več na: http://www.pefc.si/